Digitaliseringen av VA-branschen!

EnviRen är ett tvärfackligt analysverktyg för avfallsbranschen som också hanterar klassificering av avfall till deponi.

LÄS MER HÄR

Nytt samarbetsavtal med Nereda

Nereda-tekniken omfattar avloppsrening med användning av aeroba granuler. Tekniken använder betydligt mindre energi jämfört med traditionell avloppsrening, dessutom kan en hög reningsgrad uppnås utan användning av kemikalier.

Läs mer här

NY RÅVATTENLEDNING

Förbättrad driftsäkerhet i Äktaboden-Ringsjöholm

Läs mer här

Vi gör det för miljön

EnviDan är ett skandinaviskt tillväxtbolag med kontor i Danmark, Sverige och Norge. Vi erbjuder holistiska lösningar för vatten, avloppsvatten, energi och miljö samt ekonomisk rådgivning och ett brett utbud av portallösningar för dansk, norsk och svensk miljö.


Projekt

11 kontor i Skandinavien

230+ EnviDaner

Nyheter

Hitta en envidaner

Om du behöver kontaktinformation för en av EnviDan
anställda kan du söka bland alla anställda är över.