Nytt samarbetsavtal med Nereda

Nereda-tekniken omfattar avloppsrening med användning av aeroba granuler. Tekniken använder betydligt mindre energi jämfört med traditionell avloppsrening, dessutom kan en hög reningsgrad uppnås utan användning av kemikalier.

Läs mer här

EnviDan blir större genom förvärv

Samgåendet mellan AquaP och EnviDan betecknas som en ”perfect match"

Läs mer här

NY RÅVATTENLEDNING

Förbättrad driftsäkerhet i Äktaboden-Ringsjöholm

Läs mer här

EnviDan i siffror

Då är vi redo med vår tidskrift ett år i EnvIDan 2016-17

Läs mer här

Vi gör det för miljön

EnviDan är ett skandinaviskt tillväxtbolag med kontor i Danmark, Sverige och Norge. Vi erbjuder holistiska lösningar för vatten, avloppsvatten, energi och miljö samt ekonomisk rådgivning och ett brett utbud av portallösningar för dansk, norsk och svensk miljö.


Projekt

11 kontor i Skandinavien

230+ EnviDaner

Hitta en envidaner

Om du behöver kontaktinformation för en av EnviDan
anställda kan du söka bland alla anställda är över.