Effektivt ekonomiverktyg för taxefinansierad verksamhet

Vi har utvecklat ett eget ekonomiverktyg, Selvkost. som är ett effektivt hjälpmedel för att skapa en hållbar och jämn taxeutveckling.

Läs mer här

Sydvästra Skånes största avloppsreningsverk, Sjölunda...

...planeras att byggas ut och moderniseras för att bli en regional anläggning med mer än fördubblad kapacitet.

Läs mer här

Digitaliseringen av VA-branschen!

EnviRen är ett tvärfackligt analysverktyg för avfallsbranschen som också hanterar klassificering av avfall till deponi.

LÄS MER HÄR

NY RÅVATTENLEDNING

Förbättrad driftsäkerhet i Äktaboden-Ringsjöholm

Läs mer här

Vi gör det för miljön

EnviDan är ett skandinaviskt tillväxtbolag med kontor i Danmark, Sverige och Norge. Vi erbjuder holistiska lösningar för vatten, avloppsvatten, energi och miljö samt ekonomisk rådgivning och ett brett utbud av portallösningar för dansk, norsk och svensk miljö.


Projekt

11 kontor i Skandinavien

250+ EnviDaner

Nyheter

Hitta en envidaner

Om du behöver kontaktinformation för en av EnviDan
anställda kan du söka bland alla anställda är över.