False

Envidan stärker sin position i Norge

Det norska konsultingenjörsföretaget Arealtek AS, som erbjuder rådgivning, planering och projektledning inom vatten-, väg- och avloppsvattenområdet, kommer nu att vara en del av Envidan

LÄS MER HÄR

VA INGENJÖRERNA blir en del av miljöföretaget EnviDan

Läs mer här

Effektivt ekonomiverktyg för taxefinansierad verksamhet

Vi har utvecklat ett eget ekonomiverktyg, Selvkost. som är ett effektivt hjälpmedel för att skapa en hållbar och jämn taxeutveckling.

Läs mer här

R&D SKAPAR GRUNDEN FÖR MORGONDAGENS ENVIDAN!

Hur arbetar vi faktiskt med forskning och utveckling i EnviDan?

Läs mer här

Sydvästra Skånes största avloppsreningsverk, Sjölunda...

...planeras att byggas ut och moderniseras för att bli en regional anläggning med mer än fördubblad kapacitet.

Läs mer här

Digitaliseringen av VA-branschen!

EnviRen är ett tvärfackligt analysverktyg för avfallsbranschen som också hanterar klassificering av avfall till deponi.

LÄS MER HÄR

NY RÅVATTENLEDNING

Förbättrad driftsäkerhet i Äktaboden-Ringsjöholm

Läs mer här

Vi gör det för miljön

Envidan är ett skandinaviskt tillväxtbolag med kontor i Danmark, Sverige och Norge. Vi erbjuder holistiska lösningar för vatten, avloppsvatten, energi och miljö samt ekonomisk rådgivning och ett brett utbud av portallösningar för dansk, norsk och svensk miljö.


Projekt

11 kontor i Skandinavien

270+ EnviDaner

Hitta en envidaner

Om du behöver kontaktinformation till en
EnviDan-anställd kan du söka i sökfälten bredvid