False

Ny huvudpumpstation i Ängelholm

Ängelholms största spillvattenpumpstation SPU1 som är från början av 1960-talet skall bytas ut för att säkra en god drift och en god arbetsmiljö för driftspersonalen.

Pumpstationen dimensioneras för ett flöde på 800 l/s och är utrustad med torruppställda pumpar.

För att förbättra driftsäkerheten för tilloppsledningen i form av en dykarledning under Rönneå installeras en separat djup pumpsump med 

uppgift att någon gång per dygn tömma dykarledningen för att minska risken för avsättningar. 

Eftersom pumpstationen är placerad intill ett populärt promenadstråk har stor vikt lagts vid pumpstationens yttre. TEMA svarar för den arkitektoniska utformningen av pumpstationen (och illustrationen).

AquaP – nu EnviDan AB har varit generalkonsult för framtagande av entreprenadhandling för pumpstationen som är under uppförande.

Tamas Överåker

KONTKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION