False

FRI PASSAGE FÖR FISK OCH SMÅDJUR I KORREBORGSBÄCKEN

Tillsammans med Viborgs kommun har vi genomfört ett naturrestaureringsprojekt i Korreborgsbäcken.

 

Projektet ligger vid Bro Mølle söder om Vejrumbro. Tidigare fanns det en vattenkvarn på platsen, som dämde upp vattnet och därmed skapade en spärr för faunapassagen i området. Vattenkvarnen är sedan länge borta, men dammen har fått stå kvar till våren 2021.

Syftet med projektet är att skapa fri passage för faunan i Korreborgsbäcken. Detta kommer att göra det möjligt för öring, ål och nejonögon från Nørreå att vandra till Korreborgsbäcken för att leka. Projektet har delats upp i två faser, och EnviDan har fungerat som konsult i båda.

Den första fasen innebar rivning av byggnader och avlägsnande av asfalterade ytor, medan den andra fasen fokuserade på återställande av bäcken.

 

Rivningen inleddes i januari 2021 och pågick i tre månader. Efter detta skapades utrymme för att det nya förloppet för Korreborgsbäcken skulle kunna etableras.

Under maj månad skapades därför ett 338 meter långt och nytt, slingrande vattendrag. Det nya vattendraget garanterar fri passage för djurlivet och skapar nya lek- och uppväxtmöjligheter för bäckens djurliv. Dessutom har det gett området ett stort landskapslyft, eftersom gamla och delvis slitna byggnader har ersatts av natur- och grönområden.

Projektet har omfattat en rad tvärvetenskapliga kompetenser från biologi och hydraulik till rivning, förorenad jord och geoteknik.

 

Kasper Abildtrup  Rasmussen

KONTAKT MIG FOR MERE INFORMATION

Kasper Abildtrup Rasmussen

+45 40 42 82 75