False

EnviStyr onlinestyrning i Höganäs

Luftningen av biobassänger på reningsverk är en energislukande process och EnviDan har som uttalat syfte att arbete med processer och lösningar som kan minska det ekologiska avtrycket från reningsverk. Som en del i arbetet med minskning av energiförbrukningen har vi introducerat EnviStyr onlinestyrning på ett antal reningsverk i Sverige. I samarbete med Höganäs kommun har EnviDan startat det senaste EnviStyr-projektet på Höganäs ARV.
 
Användandet av EnviStyr syftar till att effektivisera kvävereduktionen genom att optimera luftningen av biobassänger och tillsatsen av kolkälla. Detta görs med hjälp av online mätning av bland annat ammonium och nitrat. Därigenom kan energiförbrukning och användning av extern kolkälla minskas samtidigt som reningsresultaten förbättras eftersom driften av biovolymerna styrs efter aktuell belastning och inte efter en fast styrning.
 
Styrningen av luftningen är baserad på MOV-teknik (Most Open Valve) och bygger på att syresättningen i en av zonerna i bassängen sker med helt öppen ventil. Syresättningen regleras istället med ett varierande tryck från blåsmaskinerna. 
 

 

Därmed sänks trycket i luftningssystemet och man minskar de energiförluster som uppstår när lufttrycket från blåsmaskinerna stryps med hjälp av en reglerventil.  Styrningen resulterar i energibesparingar och mjukare reglering med stabilare drift, vilket medför ett minskat slitage på blåsmaskinerna.
 
Via mätare i biosteget kan också användningen av extern kolkälla optimeras efter behov. Istället för en fast eller flödesstyrd dosering möjliggör onlinemätning att kolkälla tillsätts när det råder kolbrist för denitrifikationsprocessen. När tillräcklig kollkälla finns i inkommande avloppsvatten sker ingen tillsats vilket förhindrar att kolkälla doseras i onödan.
 
Onlinestyrningen på Höganäs ARV var klar att tas i drift under våren 2015.

Projekter