False

Klippanvägen

Ängelholm arbetar med en stor VA-utbyggnaden i kommunen.  Dag-, spill- och dricksvattennäten ska stärkas upp för att klara framtida exploateringar. Som en del av detta ska en större avloppsledning byggas längs Klippanvägen mellan E6:an i öster och ner till pumpstationen vid Pyttebron i väster.

EnviDan AB har ansvarat för utredning, projektering och framtagande av FFU.

Byggstart är beräknat till hösten 2019.

Måns Troedsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION