False

AARHUS REWATER - VÄRLDENS MEST HÅLLBARA OCH INNOVATIVA RENINGSVERK FÖR AVLOPPSVATTEN

Utöver rening av avloppsvatten kommer anläggningen att producera överskottsenergi och utnyttja resurserna i avloppsvattnet i en omfattning som inte tidigare skådats, vilket kommer att vara till stor nytta för miljön, medborgarna och samhället.

År 2028 kommer Aarhus Rewater, det nya resurs- och reningsverket, att ersätta Marselisborg, Åby och Viby Reningsverk. Om några år kommer Marselisborgs reningsverk inte att ha tillräcklig kapacitet för att behandla avloppsvattnet från det ökande antalet invånare i Århus kommun. Dessutom finns det inget utrymme för att utöka anläggningen, som ligger i anslutning till Marselisborgs marina. Även Åby och Viby reningsverk har för liten kapacitet.

Därför kommer ett nytt stort reningsverk att byggas på en ny plats i området där Marselisborgs nuvarande reningsverk ligger. Anläggningen - Aarhus Rewater - kommer att bli världens mest hållbara och innovativa reningsverk för avloppsvatten, som förutom att behandla avloppsvatten kommer att producera överskottsenergi och utnyttja resurserna i avloppsvattnet i en omfattning som inte tidigare skådats och som kommer att vara till stor nytta för miljön, medborgarna och samhället. Det rör sig om resurser som näringsämnen, proteiner, livsmedel, kemikalier och grundämnen för hälsoindustrin.

Flaggskepp för cirkulär ekonomi

Projektet blir ett flaggskepp för den cirkulära ekonomin i Århus Vand och banar väg för att vattenbolaget ska vara energi- och koldioxidneutralt år 2030. EnviDan håller tillsammans med underkonsulterna KWR Water Research Institute och Royal HaskoningDHV Nederland B.V. på att förverkliga denna stora ambition.

Detta gläder Morten Fjerbæk, VD för EnviDan, som säger: "Vi är naturligtvis mycket stolta över att vi, tillsammans med våra nederländska underkonsulter, har utsetts till Århus Vattens processrådgivare i detta uppdrag. Våra medarbetare drivs av professionalism och personlig utveckling, och att

EnviDan under många år kommer att vara en central del av det största och mest innovativa reningsprojektet för avloppsvatten i Danmarks historia innebär att EnviDan en unik möjlighet att erbjuda sina anställda just det."

EnviDan ansvarar för utformningen av hela processanläggningen.

Uppdraget som processrådgivare upphandlades inom ramen för ett innovationspartnerskap, och valet gjordes på grundval av ett tidigare sexmånaders innovationsprogram med Århus Vatten. Claus Møller Pedersen, chef för affärsutveckling på Aarhus Vatten, säger om uppdraget: "Som processkonsult kommer EnviDan att hjälpa Aarhus Vatten med utformningen av den övergripande processanläggningen för Aarhus Rewater - från de inledande valen av teknik och resurser till användning och slutlig utformning. Det är mycket komplext, men EnviDan är några av de främsta inom området resursutnyttjande i reningsverk, och tillsammans med de två underkonsulterna har vi nu ett mycket starkt team som jag är övertygad om kan lösa uppgiften."

Valet av processkonsult är steg två i det övergripande anbudsförfarandet för Aarhus Rewater. Det första steget var arkitektrådgivning, som gick till arkitektbyrån Henning Larsen. Det tredje steget kommer att vara kontraktsdelen, varefter Århus Vatten i slutet av 2021 kommer att bilda det slutliga teamet bestående av arkitektkonsortiet, processkonsulten och entreprenörskonsortiet. Byggnationen av Aarhus Rewater planeras att pågå till mitten av 2028, då anläggningen förväntas tas i drift. Anläggningen förväntas sedan byggas ut kontinuerligt fram till 2060, då kapaciteten kommer att uppgå till motsvarande 600 000 personer utsläpp av avloppsvatten.

Claus  Kobberø

KONTAKTA
MEG FÖR MER
INFORMATION

Claus Kobberø

+45 27 15 37 90