False

Nya överföringsledningar för VA – Sjöbo kommun 2020

Envidan AB har bistått kommunen med projektering och byggledning. Helena Mårtensson från Helsingborgskontoret har varit mellanhand mellan kommunen och entreprenörerna och samordnat arbetet.

Ledningssträckan sträcker sig cirka 8 km mellan Lövestad och Äsperöd.  Dimensionerna varierar mellan 110 och 160 mm och läggs i PE100 SDR17 med skyddskappa av PP. Syftet med projektet är att försörja Äsperöd, som har vattenbrist, med vatten från Lövestad vattenverk. Samtidigt läggs en ny tryckavloppsledning ner för att på sikt kunna lägga ner avloppsreningsverket i Äsperöd och pumpa avloppsvattnet till avloppsreningsverket i Lövestad.

Fakta om projektet:

Beställare: Sjöbo kommun
Projektering och byggledning: Envidan AB
Entreprenör: FASAB
Entreprenadsumma: Ca 14 Mkr.
Projekttid: Mars – oktober 2020


Rörleverans till arbetsplatsen

Under den bästa tiden på året för VA-ledningsarbeten, med mycket sol och lite regn, då de böljande skånska rapsfälten stod i full blom pågick ledningsarbetet utanför Lövestad by för fullt. Här ligger en leverans rör och väntar på att stumsvetsas.
 


Stumsvetsning av vattenledning – Södergårdens åkeri

Stumsvetsningen i projektet har utförts av två mycket duktiga medarbetare från Södergårdens åkeri, en underentreprenör till FASAB. De jobbar parallellt i en egenbyggd mycket funktionell container med plexiglas. Med totalt ca 14 000 m ledning i 12 meters rör blir det över 1000 stumsvetsar i projektet totalt. Extra viktigt att personalen som utför svetsarbetet har genomgått utbildning och erhållit svetscertifikat enligt SS-EN 13067.

 

Färdigsvetsad vattenledning redo att förläggas i ledningsgrav

Färdigsvetsad ledning redo att förläggas i en av de första sektionerna av projektet. Projektet har huvudsakligen utförts i åkermark och tack vare noggranna rutiner för avbaning av matjord, lagning av dräneringsledningar och markåterställning samt hjälp av en extern markvärderingskonsult under hela byggtiden känns det tryggt att lämna över åkermarken till fastighetsägare och arrendatorer efter entreprenadtiden är slut.

 


Ledningsförläggning

I projektet har den största delen av ledningarna förlags i ledningsgrav. Delar av ledningssträckan, genom djupa partier samt under vägar har borrats med styrd jordborrning eller AT-borrning.

Helena Mårtensson Winberg

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION