False

Helsingborg stad

Projektering och planering av ledningsombyggnaden

I samband med att kommunen byggde ny idrottshall och studentbostäder i centrala Helsingborg krävdes ombyggnader på befintliga VA-system. Det handlade om stora ledningar, D1200-D1800 och S1000, som flyttades och stora pumpar användes vid förbipumpningen. AquaP - nu EnviDan AB, svarade för projektering och planering av ledningsombyggnaden.

Mathias Svensson

KONTAKTA
MIG FÖR MER 
INFORMATION