False

ENVIDAN FORTSÄTTER ATT VÄXA INOM RÅDGIVNINGSTJÄNSTER TILL VATTENBOLAG I NORGE

Under 2021 har EnviDan levererat planer för minskning av läckage till sju kommuner och interkommunala företag runt om i Oslo. De flesta planer utarbetas för att hitta både en ekonomiskt lönsam läckagenivå och en mer krävande hållbar läckagenivå som inkluderar flera hållbarhetsparametrar. Hållbara läckagenivåer är relativt nytt i Norge, och EnviDan är ledande på området.

För Nittedals kommun utarbetades en prioriterad handlingsplan som omedelbart genomfördes av kommunen. Arbetet innebar att all rörledningsdata matades in i EnviDans verktyg KeyZones för läckageövervakning, där kombinationen av SCADA-data och abonnemangsförbrukning gav en snabb överblick över vilka åtgärder som skulle prioriteras i olika zoner.

 

Planen för rehabilitering av Nittedals vattenledningar utvecklades som en fortsättning på planen för minskning av läckage. Utöver de uppgifter som samlats in från översiktsplanen har EnviDan bland annat digitaliserat kommunens statistik över avbrott, skapat kartzoner med ledningar i områden med markförstöring och lagt till detta till det datapaket som används för att genomföra åtgärdsplaner med multikriterieanalys. År 2022 kommer scenarierna i omstruktureringsplanen att läggas fram för politikerna, som nu har ett tydligare beslutsunderlag.

NRV, det interkommunala företag som förser kommunerna med dricksvatten, ser fördelar med att använda informationen om Nittedal, som är lättillgänglig via KeyZones. Därför kommer EnviDan nu också att hjälpa till med kalibreringen av NRV:s hydrauliska modell, och det är tydligt att EnviDans expertis inom vattenförsörjning har uppmärksammats.

Tor Morten Olsen

KONTAKTA
MEG FÖR MER
INFORMATION

Tor Morten Olsen

+47 971 23 483