False

Ny dykarledning dock utformat med renspumpteknik

Genom centrala Ängelholm passerar Rönne å som är en å med ett avrinningsområdet på ca 1 900 km² och med en medelvattenföring på 22 m³/s. Det är den näst vattenrikaste ån i Skåne. Under Rönne å har Ängelholm haft ett antal dykarledningar i sitt spillvattensystem. Dykarledningarna har gett upphov till stora drift- och underhållsinsatser vilket kommunen vill undvika. 

AquaP- nu EnviDan AB har tillsammans med Ängelholms kommun utrett, projekterat och byggt bort att antal av dessa dykarledningar, varav SPU 11 är en av dem. Dykarledningen har ersatta av en ny dykarledning dock utformat med renspumpteknik, dvs ett magasin samt renspumpsystem som höjer hastigheten genom dykarledningen och på så sätt rengör dykarledningen.

Måns Troedsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION