False

Utredning av funktion av befintliga ledningssystem

Terrasstrapporna i Helsingborg, officiellt Konung Oscar II:s terrasstrappor, förbinder Stortorget och Konsul Trapps plats med det medeltida försvars- och residenstornet Kärnan uppe på landborgen.

Trapporna byggdes åren 1899–1903. Efter deras invigning hölls den stora Industri- och Slöjdutställningen i Slottshagen, en park belägen omedelbart ovanför och öster om trapporna. Arkitekt var Gustaf Améen, som även ritat Oscarsterrassen på Skansen i Stockholm. I Helsingborgs stads bevarandeprogram för stadskärnan från 2002 klassificeras byggnaden som "särskilt värdefull bebyggelse" enligt dåvarande Plan- och bygglagen (3:12§).

Terasstrapporna har en längre tid varit i behov av renovering. Grundvattenflödet från landborgen har på sina ställen underminerat trapporna och övriga ytskikt.

AquaP - nu EnviDan AB har fått i uppdrag att utreda funktion av befintliga ledningssystem för drän, dag och spillvatten.

Därefter föreslå hur man ska säkra både VA-systemen samt hindra att trapporna och konstruktionerna undermineras. AquaP arbetar tillsammans med NSVA och PEAB som är huvudentreprenör.

Måns Troedsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION