False

VA-utbyggnad i Abbekås

Abbekås i Skurups kommun är ett gammalt fiskeläge med ett invånarantal på 700-800 personer. Som ett led i kommunens miljöarbete har man byggt ut kommunalt avlopp till de flesta kustnära fastigheterna som tidigare saknat kommunalt avlopp. AquaP – nu EnviDan AB har utfört utredning och detaljprojektering av ledningssystem och pumpstationer och även varit ett stöd i byggskedet.

Måns Troedsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION