False

Säkra framtida vattendistribution

För att säkra den framtida vattendistributionen nordvästra Skåne kommer NSVA att bygga ytterligare ett vattentorn Helsingborg. Det nya vattentornet kommer att placeras intill Österleden i höjd med Filbornavägen. Tre olika arkitektbyråer har lämnat förslag på gestaltning. NSVA och Helsingborg stad har beslutat att välja förslaget från

Wingårdh Arkitekkontor har tagit fram ett förslag på en innovativ gestaltning som för tankarna till en modern akvedukt en ring med 90 meters diameter. 

Det nya vattentornet kommer att bli 40 meter högt och kommer att rymma en vattenvolym på 7000 m3. Intill vattentornet byggs två stycken

lågreservoarer, vardera med volymen 4000 m3, och en tryckstegringsstation som lyfter vattnet upp till det nya vattentornet.

AquaP - nu EnviDan AB har medverkat i projektet dels som projektstöd till NSVA under såväl utredning, upphandling som projektering, dels som projektör av ledningar till och från den nya anläggningen.

Byggandet av tornet är upphandlat som en samverkansentreprenad med NCC Sverige AB där Fas 1 avseende framtagande av riktkostnad nu är avslutad. Målsättningen är att vattentornet ska tas i drift under 2020.

Bilder av Wingårdh arkitekter 

Peter Magnusson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION