Peter Friberg
Helsingborg


quote

Vad har du för titel och vad arbetar du med?

Jag har en civilingenjörsexamen i Väg och Vattenbyggnad från Lunds Tekniska Högskola och arbetar som projektingenjör på EnviDan med projektering av ledningar och tillhörande anläggningar samt upprättande av entreprenadhandlingar.


Hur länge har du varit anställd hos EnviDan?

Jag har varit anställd hos EnviDan sedan september 2018. Jag var tidigare anställd hos AquaP, som numera ingår i EnviDan, mellan 2007–2013. Hos AquaP var jag den förste heltidsanställde efter att ägarna Peter och Mathias startat upp firman.


Varför har du valt att arbeta hos EnviDan?

Jag har genom åren arbetat hos en del olika arbetsgivare, både kommunala och privata och fått möjligheten att känna av för- och nackdelar med varierande typer av arbetsgivare och organisationer. Min slutsats så långt är att jag vill arbeta som VA-konsult och hos ett företag som har VA som specialitet. De stora konsultbolagen jag har arbetat för har inte sålt VA som en specialitet. För mig kändes det inte så svårt när Mathias frågade mig om jag ville börja arbeta för EnviDan. Dessutom har jag arbetat med många av mina nya kollegor tidigare och jag kände att det är sådana trevliga och kompetenta medarbetare jag vill omge mig med.


Vad är det bästa med att vara EnviDaner?

Att arbeta med VA är en viktig och kanske ibland underskattad funktion med avseende på samhällsnyttan och miljöpåverkan. Möjligheten att få arbeta hos en seriös VA-specialist som EnviDan med kunniga kollegor känns bra i själen.