False

EnviDan får en ny stark aktör i ryggen!

2020-11-23

Den europeiska private equity-fonden Waterland Private Equity har just meddelat att de förvärvar EnviDan av den danska private equity-fonden Via equity. Waterland kommer att fokusera på att öka EnviDans starka kompetens inom vatten, avloppsvatten och energi genom strategiska förvärv, inte bara inom det nuvarande fokusområdet Skandinavien utan även i resten av Europa.

"Vi har varit nöjda med samarbetet med Via equity, som har hjälpt oss att utvecklas från att vara främst en dansk aktör till att vara ett skandinaviskt miljöföretag", säger VD för EnviDan A/S Morten Fjerbæk. ”Och det är den utveckling vi ser fram emot att fortsätta med det nya ägandet. "Vi har ett mycket stort professionellt djup inom våra ämnesområden, vilket tydligt efterfrågas på marknaden både i Skandinavien och i resten av världen. Vi är redo att förverkliga den potentialen tillsammans med Waterland. ” lägger han till.

Inom EnviDan tvivlar vi inte på att våra ambitiösa framtidsplaner kommer att gynna våra kunder. I fler länder har försörjningssektorn konsoliderats de senaste åren och teknikföretag som EnviDan måste alltid vara skarpa och kunna erbjuda högspecialiserade kompetenser för att kunna leverera de lösningar som branschen kräver. Med ännu fler skickliga medarbetare kommer den professionella miljön inom EnviDan att stärkas ytterligare till förmån för kunderna.

Just de skickliga medarbetarna är och kommer att vara ryggraden för EnviDans framgång och det är också deras fortsatta engagemang och önskan om utveckling som kommer att föra EnviDan framåt. "Vi är riktigt bra på att utforma och implementera tekniskt och ekonomiskt optimala lösningar, men vi har också ett enormt fokus på forskning och utveckling inom EnviDan", förklarar Ole Munk Nielsen, affärsområdeschef och del av direktionen inom EnviDan. 

"Innovation är en del av vårt DNA och redan idag ingår vi i innovativa samarbeten med kunder, utbildningsinstitutioner och andra partners från flera länder i Europa. Det höjer vår professionella nivå och gör det roligt att vara EnviDaner. Så här ska det vara i framtiden och vi ser mycket goda möjligheter för det med Waterland som en aktiv aktör", säger Ole.

Enligt Kaspar Kristiansen, VD för region Norden på Waterland Private Equity, har EnviDan en profil som passar bra med Waterland och tiden är rätt. ”Ingenjörssektorn genomgår en global konsolidering som drivs av kraven för att kunna utveckla och implementera mer komplexa lösningar, vilket också innebär ett ökande behov av allt mer kompetenta och specialiserade medarbetare. EnviDan är en unik plattform för att driva konsolideringen med vår "buy and build" -strategi och det är vår bedömning att EnviDans ledande kompetenser inom vattnets kretslopp kommer att vara en nyckelfaktor i vårt framtida samarbete med företagets många duktiga medarbetare", säger Kaspar Kristiansen .

I oktober publicerade EnviDan sina räkenskaper för räkenskapsåret 2019/20. Ett bokslut som visade att EnviDan har haft sitt bästa årsresultat hittills med ett rörelseresultat på 40 miljoner DKK och ett resultat efter skatt på 18 miljoner DKK. Michael Flindt Nielsen är CFO för EnviDan och han anser att företaget har en bra position för att växa vidare. ”Vi har en sund ekonomi och en solid grund att bygga på. Vår orderbok har aldrig varit större och vi ser många möjligheter på marknaden, både i och utanför Danmark. Vi måste nu bygga vidare på detta tillsammans med Waterland, och vi ser fram emot det", avslutar Michael Flindt Nielsen.

 

Morten  Fjerbæk

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Morten Fjerbæk