EnviDan Purenova blir större genom förvärv

2017-07-03

Den danska miljökonsulten EnviDan A/S har köpt upp AquaP Teknikkonsulter AB. EnviDan är redan aktiva på marknaden i Sverige via EnviDan Purenova AB. Samgåendet mellan AquaP och EnviDan Purenova betecknas som en ”perfect match”, då det kombinerar AquaPs starka kompetens inom vatten- och avloppsledningsnät med EnviDan Purenovas spetskompetens inom reningsverk och vattenverk. Planen är att fusionera de två företagen under namnet EnviDan AB, ett företag som i framtiden kommer att erbjuda en bred samling av tjänster till den svenska vatten- och avloppsbranschen.

AquaP har under drygt tio år som konsulter inom framförallt vatten- och avloppsledningsnät byggt upp en solid kundkrets och ett gott renommé på den svenska marknaden. Ledningen för EnviDan AB med dess ca 20 konsulter kommer att vara de tidigare ägarna av AquaP, Peter Magnusson och Mattias Svensson, tillsammans med avdelningschefen för EnviDan Purenova, Marcus Larsson, med Peter Magnusson som VD.

Det är från både EnviDans och AquaPs sida stor glädje över det nya partnerskapet. Peter Magnusson säger: ”Vi har i flera år velat bredda vår verksamhet inom VA-området till att omfatta fler fackområden än de vi haft hittills. Fusionen med EnviDan Purenova ger oss precis det, samtidigt som vi får tillgång till det breda kunnandet som finns inom hela EnviDan.”

Hos EnviDan är man också både glada och stolta för den nya svenska konstellationen. ”Vi ser en enormt stor potential i den svenska marknaden, som liksom Danmark är mycket långt framme i förhållande till transport och avancerad rening av spillvatten, klimatanpassning etc. Vi tror på, att vi med AquaP har hittat ett företag, som inte bara passar vår nuvarande verksamhet mycket bra, utan också kulturellt passar bra in i EnviDan. – Och det är viktigt för oss eftersom vi använder kompetensen i hela EnviDan när vi ska ta fram de allra bästa lösningarna för våra kunder.”

Det nya EnviDan AB blir en del av EnviDan A/S, som består av ca. 220 medarbetare på kontor i Danmark, Norge och Sverige. EnviDan A/S har existerat sedan 1995 och är experter inom vatten, avloppsvatten, energi och miljö samt ekonomisk rådgivning. Dessutom levererar EnviDan A/S en bred palett av portallösningar till den danska, norska och svenska miljösektorn.

EnviDan Purenovas nuvarande kontor i Lund läggs samman med AquaPs kontor i Malmö och kontoren i Göteborg och Helsingborg bibehålls.

Morten  Fjerbæk

Kontakt mig for mere info

Morten Fjerbæk

+45 40 46 17 18