False

Att vara EnviDaner

På EnviDan är vi drygt 330 EnviDaner som på våra kontor i Danmark, Norge och Sverige löser uppgifter för förvaltningsbolag, kommuner och industrier inom miljöområdet.

Den speciella EnviDan-andan

I EnviDan är vi överens om att vara EnviDaner är något speciellt. Vi kallar det EnviDan-andan. EnviDan-andan härrör från en platt ledningsstruktur och hög medarbetarpåverkan i alla delar av företaget.

Vi har stora kunskapsambitioner i EnviDan och stora planer att växa, som du också kan läsa i under Mission och Vision.

Men vi når enbart vårt mål om vi har nöjda anställda och det visar våra medarbetarenkäter att vi har. Vi genomför medarbetarundersökningar vartannat år för att ta temperaturen på EnviDans arbetsmiljö. Det senaste resultatet, från våren 2017, visar att EnviDan får 79 av 100 poäng gällande arbetsglädje, på EEI-indexet. Detta är ett mycket bra resultat, långt över genomsnittet i vår bransch.

Det är vi är väldigt stolta över, eftersom det visar att det inte bara är något vi 

säger, när vi säger att vi är en unik arbetsplats. Det är något vi är eniga om inom EnviDan.

Trots att vi är stolta över de utmärkta resultaten, är det självklart att vi för att upprätthålla vår arbetsglädje och nöjdhet måste arbeta kontinuerligt med fokus på en ännu bättre arbetsmiljö. Därför finns det alltid ett analysarbete som utifrån resultaten i undersökningarna fastställer relevanta handlingsplaner på team-, avdelnings- och företagsnivå.

Vi har roligt i EnviDan

Vi tar väl hand om våra EnviDan-anställda. Det är en av våra fokuspunkter. Man ska ha det bra för att leverera bra! Det är viktigt för oss att varje anställd har utrymme för annat än arbete, och i EnviDan är vi anhängare av att arbeta under frihet och ansvar. Vi organiserar roliga julluncher, EnviDan Adventure Race och andra personalarrangemang, som anställda ser fram emot varje år.

Vi har ett gemensamt årligt strategiseminarium för alla anställda och ett antal teknikgrupper som bidrar till en bra och utvecklande kunskapsmiljö. EnviDan avsätter tjugo procent av vinsten till utveckling av ny teknik och nya processlösningar. Läs mer om våra innovationer HÄR.

Mathias Svensson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Mathias Svensson

+46 706 76 14 70