False

Möt en EnviDaner

EnviDans uttalade mål är att vara branschens bästa arbetsplats. Våra medarbetarundersökningar visar att vi gör något rätt, men vad säger våra anställda?

Läs här vad Elin, Maria, Teis, Kim, Mette, Nils, Ketil och Peter tycker om att arbeta inom EnviDan.

Elin Hermansson

Elin Hermansson

Göteborg

quote

Det finns en företagskultur som ger mig stora friheter att själva lägga upp mitt arbete och strukturera min tid, under eget ansvar. Jag trivs väl med arbetsuppgifterna och mina kollegor, och uppskattar den stora bredd och kompetens som finns inom koncernen.  

Maria  Klintström

Maria Klintström

Malmö

quote

Det bästa med EnviDan är kollegorna och att det verkligen känns som att företaget bryr sig om en och lyssnar på en. Dessutom jobbar jag med väldigt spännande uppgifter där det handlar om att få reningsverken att prestera så bra som möjligt.

Teis Stouby Friis  Nielsen

Teis Stouby Friis Nielsen

Aarhus

quote

Nyuddannet hos EnviDan kan beskrives med tre ord: Socialt, uformelt og diversitet. Igennem de sociale rammer opbygges et tæt forhold til ens kollegaer, som giver en uformel stemning i hverdagen og man falder hurtigt til. Diversiteten i projekterne er høj og som nyuddannet er der rig mulighed for at finde lige netop dét fagområde man finder interessant.

 

 

Peter Friberg

Peter Friberg

Helsingborg

quote

Min slutsats så långt är att jag vill arbeta som VA-konsult och hos ett företag som har VA som specialitet. De stora konsultbolagen jag har arbetat för har inte sålt VA som en specialitet. För mig kändes det inte så svårt när Mathias (avdelningschef) frågade mig om jag ville börja arbeta för EnviDan. Dessutom har jag arbetat med många av mina nya kollegor tidigare och jag kände att det är sådana trevliga och kompetenta medarbetare jag vill omge mig med.