False

EnviRen och Selvkost

2019-10-15

EnviDan har via sin EnviPortal länge arbetat med digitaliseringen av VA-branschen i nära samarbete med kommuner och bolag. Genom förvärvet av norska EnviDan AS har det bland annat tillkommit två verktyg i vår portfölj: Selvkost och EnviRen. Selvkost producerar rapporter och nyckeltal för taxefinansierade verksamheter. EnviRen är ett tvärfackligt analysverktyg för avfallsbranschen som också hanterar klassificering av avfall till deponi.

Selvkost

Syftet med Selvkost är att undvika stora oförutsedda variationer i taxan och få en jämnare taxeutveckling. EnviDan har genom en lång tids samverkan med norska kommuner och bolag blivit experter på frågor som gäller taxefinansierade tjänster och Selvkost är ett ekonomiverktyg som kan användas av alla kommunala verksamheter och tjänster som finansieras enligt självkostnadsprincipen via egna avgifter eller taxor – till exempel VA-tjänster, avfallstjänster, bygglov med mera.

Selvkost kan på ett smidigt och lättöverskådligt sätt åskådliggöra kostnadsställen och konton, grafiskt presentera taxesatser och kostnadsutveckling, producera flexibla presentationer och rapporter och simulera effekten av olika användning av fonderade medel.  Verktyget bygger på ekonomiska modeller som hålls ständigt uppdaterade med hänsyn till gällande lagar och regelverk.

Ekonomiverktyget är tillgängligt genom EnviPortalen, vilket betyder att kommunen genom en web-baserad portal har tillgång till sin egen modell direkt via sin internetbrowser. I portalen hittar man grafiska presentationer, olika rapporter och viktiga nyckeltal för alla tjänster i kommunen som finansieras via självkostnadsprincipen.

EnviRen

EnviDan har arbetat nära norska renhållningsbolag i många år och sett ett ökande behov av att få en snabb och god översikt över nyckeltal och trender. Vi har i ett tvärfackligt samarbete med flera renhållningsorganisationer utvecklat ett analysverktyg som visualiserar data i näst intill realtid för att skapa enklare översikt och bättre analyser. EnviRen kan även användas som en digital lösning för hantering av grundläggande karaktärisering av avfall till deponi. Lösningarna är en vidareutveckling och specialisering av den teknologi som används i våra andra IT-lösningar och EnviRen är integrerad i vår webportal - EnviPortalen.

I avfallsbranschen hanteras en stor mängd data, av många skilda slag. EnviRen hämtar data från olika system som till exempel vikter, betalningslösningar på återvinningsstationer och abonnentförteckningar och sammanställer och visualiserar. Lösningen är generell och flexibel, så integration mot fler system är möjlig så länge som utdata är tillgänglig.

Den digitaliserade hanteringen av karaktärisering av deponimaterial förenklar och effektiviserar processen, både vid invägning på anläggningen och för avfallsproducenten, samtidigt som den ger dig automatisk uppföljning och dokumentation.

Vi kommer gärna till er och demonstrerar verktygen helt utan förpliktelse eller kostnad.

Annika Sevrell

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION