Asset Management

Alla förvaltande verksamheter arbetar strategiskt med värdering i samband med avskrivningar, etc. Men det är långt ifrån alla som använder kapitalförvaltning på operativ nivå vilket faktiskt är vettigt att göra, både utifrån ekonomi men även för att säkerställa de beslutade servicemålen.

Operationel Asset Management handlar om att vara medveten om målsättningen med fanläggningen som helhet, samtidigt som man behöver ha kunskap om att varje enskild anläggningsenhet i sitt sammanhang påverkar den totala livslängden, sannolikheter och konsekvenser vid driftstopp, vilket uttrycks i en kritikalitet, dvs. i vilken grad något i systemet kan bidra till olycka. Till exempel är kritikaliteten mycket annorlunda i en anläggning som arbetar under stabila förhållanden, är en del av ett system där det finns en lösning för säkerhetskopiering jämfört med en anläggningsdel i en utsatta miljö där det vid driftstopp blir allvarliga miljömässiga och ekonomiska konsekvenser.

Om vi uteslutande bedömer livslängden utifrån vad den teoretiska livslängden är, kommer vi i vissa situationer att ersätta en anläggning som utifrån en total 

ekonomisk värdering borde leva vidare. I andra situationer skulle vi skjuta på ett byte pga. höga kostnader, när det egentligen borde ha bytts tidigare utifrån den i sig innebär en oacceptabel risk för driftstopp.

När vi tillämpar asset management tar vi hänsyn till kritikaliteten och därmed den helhet som den enskilda delen ingår i, för att bättre ta höjd på de särskilda förhållandena och göra en mer exakt bedömning av när det är ekonomiskt optimalt att ersätta en anläggning. Detta ger en bättre ekonomi och lägre risk för kritiska driftstopp. Operativ asset management påverkar alla delar av anläggningens livscykel från inköp, drift och förnyelse.

I EnviPortalen samlar vi en stor mängd data som gör det möjligt att, från en databaserad synvinkel, bedöma när det är lämpligt att etablera, upprätthålla, ersätta och göra sig av med olika komponenter i anläggningen och genomföra tillståndsbaserat underhåll i praktiken. Dessutom kan vi mot bakgrund av detta, ge en överblick på drift- och underhållskostnader för varje anläggning och en investeringsplan där (åter) investering i anläggningarna kan dokumenteras.

Jesper  Hall

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION