Planering och myndigheter

Kvalificerad planering av framtida tekniker i avloppsreningsverk.

För att möta framtida krav på effektiv avloppsrening, benchmarking på driftdata och energioptimering mm. arbetar vi målinriktat med fokus på framtidens avloppsreningsteknik.

Vi använder vår omfattande kunskap om processoptimering, BAT-teknik, reningsverk, avloppssystem och recipienter för att komma hela vägen i planeringen. Vi tittar på varje enskild uppgift med nya ögon och är inte rädda för att tänka utanför boxen när det gäller att hitta nya sätt som kan bidra till att förbättra strukturen till nytta för både ekonomin och miljön.

Dessutom bidrar vi till en effektiv och långsiktig planering som överensstämmer med vattenplanerarnas intentioner.

Vårt team omfattar process-, bygg-, maskin- och elingenjörer, biologer, geologer samt landskapsarkitekter och vi använder alla nödvändiga färdigheter för att tillhandahålla en lösning som täcker alla aspekter av det specifika projektet. EnviDan investerar varje år tjugo procent av vinsten i nya i innovations- och expansionsprojekt. Utvecklingsprojekten genomför vi med våra kunder, myndigheter, utbildningsinstitutioner, etc. Det gör att vi alltid är i framkant när det gäller planering av morgondagens reningsanläggningar.

Vi har också en brobyggande roll där vi stärker och kontrollerar samspelet mellan myndigheter, förvaltningar, entreprenörer, projektrådgivare m.fl. i projektets alla faser. Vi underlättar kommunikationen mellan berörda parter och kan stå för både den muntliga och den skriftliga kommunikationen.

Anslutning och utsläppstillstånd

Vi har kunskap om gällande krav och villkor för utsläpp och anslutningar samt har stor erfarenhet av konsekvensbedömningar gällande belastning på miljö, 

hänsyn till transporter etc. Vi kan därför göra det förberedande arbetet så att uppställd tidplanering innehålls.

Marcus  Larsson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Projekt

Nyheter