Upphandling och utvärdering

Vi har bred erfarenhet av förfrågningsunderlag för såväl total- och utförandeentreprenader. Som byggherrerådgivare är vi ansvariga för att förfrågningsunderlaget innehåller all nödvändig information så att vi får de bästa anbuden direkt. Samtidigt har vi stor erfarenhet av att utvärdera och bedömma anbud baserade på uppsatta kriterier, så vi säkerställer en korrekt och rättvis tilldelningsprocess.

En hög kunskapsnivå är för oss en förutsättning genom hela projektprocessen. Därför är det också samma team som projekterar och genomför bedömningen. Det är viktigt att projektansvarig känner att den har ansvar och känner en professionell stolthet för projektet. Det garanterar en kritisk men konstruktiv bedömning.

Marcus  Larsson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION