VA ekonomi och juridik

EnviDan kan erbjuda strategiska tjänster för ekonomistyrning av för VA verksamheter med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster som utgångspunkt. 
 
Vi har ekonomer tillgängliga med stort intresse och lång erfarenhet från kommuner och kommunala bolag i Sverige och Norge. 
 
  • Långsiktig ekonomisk VA planering för hållbar finansiering, Selvkost
  • Strategiska tjänster för ekonomisk styrning av VA verksamheter
  • Utredningar inom VA-ekonomi och juridik
  • Utbildning för politiker och tjänstepersoner i Vattentjänstlagens krav på den ekonomiska styrningen
  • Projekt- och processledning i VA taxearbete för att skapa hållbar finansiering
  • Beräkning av taxor för VA
  • Rådgivning
Kristina Simonsson Ronquist

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Kristina Simonsson Ronquist

+46 735 54 65 09