Entreprenader

EnviDan genomför totalentreprenader d.v.s. driftklara anläggningar för spillvattenrening och erbjuder lösningar som täcker alla faser av byggandet. Vi kan tillhandahålla planering, projektering, genomförande, idrifttagning, inkörning och dokumentation.

Vid utförande av entreprenader i samband med uppförande av reningsverk eller andra spillvattenanläggningar är det nödvändigt med en grundlig kunskap om alla delar av avloppshanteringen. Vi har ett tvärprofessionellt tillvägagångssätt vid våra entreprenader och tar med alla våra kompetenser för att säkerställa det bästa genomförandet, från projektering till driftklar anläggning.

Med tvärprofessionell sparring och kompetenta medarbetare med kompetens inom såväl planering, konstruktion, hydraulisk beräkning, processstekniska

lösningar, etc. sätter vi samman det optimala teamet för det specifika uppdraget.

Vi har erfarenhet av att leverera komplett nyckelfärdiga anläggningar samt delleveranser i form av tillexempel en komplett slamavattningslinje eller en ny processbassäng.

Våra totalentreprenader inkluderar:

  • Avloppsreningsverk
  • Vattenverk
  • Slambehandling
  • Personalbyggnader
  • Avloppslösningar
Marcus  Larsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION