Klimatanpassning

Vi har ett helhets-  och proaktivt förhållningssätt till klimatpåverkan, där vi verkligen drar nytta av varandras kompetenser inom hela EnviDan. Vi är i framkant vid klimatanpassningar och tänker klimatpåverkan och skyfallssäkring i alla våra projekt, så att framtida duplicerings-och renoveringsprojekt inkluderar klimatåtgärder där det är meningsfullt.

När vi gör klimatanpassningar involverar vi en rad olika specialister och erbjuder toppmoderna radarövervakningslösningar, avancerade hydrauliska modeller och simuleringar för byggbara blåa och gröna lösningar till stadens alla rum.

 

Våra hydrauliker använder de senaste modelleringsverktygen som utgör grunden för skyfallsberäkningar och väldokumenterade klimatanpassningar. Våra planerare och anläggningsingenjörer är både kreativa och innovativa, de tänker helhet och respekterar de många intressenter som involveras i ett klimatanpassningsprojekt.

Vi involverar även våra miljöexperter i bedömningen av recipienter och har specialister som doktorerat inom rening av bräddvatten och vi tillämpar aktiv processledning som involverar intressenter och invånare för att säkerställa en smidig och framgångsrik process.

Mathias Svensson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION