Klimat- och skyfallssäkring

Behovet av klimat och skyfallssäkring av våra städer och landområden, med tanke på de stora klimatförändringarna ökar fortfarande. Det ställer ständigt högre krav på hantering av ökande regnmängder, stormfloder och grundvattennivåer. EnviDan har byggt upp en gedigen erfarenhet inom klimat och skyfallssäkring. Vår breda erfarenhetsportfölj använder vi för att lösa framtida klimatutmaningar.

I vårt grannland har Spillvattenkommittén i samband med behovet av framtidssäkrad regnvattenhantering utarbetat Skrift 31, som bidrar med 

 

rekommendationer för ett nytt sätt att beräkna och hantera omfattningen och nivån på åtgärder i de danska kommunerna.

EnviDan har i samband med Skrift 31 utvecklat ett kombinerat GIS- och beräkningsverktyg, vilket kan beräkna de förväntade årliga kostanden för översvämningsskador och andra grundläggande parametrar.

Med det nya sättet att formulera nivån kan du skapa en medveten ekonomiskt avstämd hantering av skyfallen, vilket är syfte med Skrift 31. Läs mer om den nya metoden HÄR. (på danska)

Mads  Uggerby

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION