Ledningsnät

Som samarbetspart till kommuner, entreprenörer och fastighetsbolag designar och projekterar vi framtidens avloppssystem. Vi är experter på hydrauliska beräkningar, planering och lokala lösningar, som i hög grad sätter standarden för hur vi utvecklar avloppssystem idag.

Vi levererar professionella och genomarbetade struktur-, spillvatten- och avloppsplaner samt förnyelseplaner för ledningsnät.
Vi förstår betydelsen av ett grundligt analys- och modellarbete.

Därför har vi ett stort team i Sverige och Danmark med specialiserade hydrauliker som med hjälp av de senaste modellberäkningsverktygen ger våra kunder ett genomarbetat beslutsunderlag.

Vi har ett dedikerat team, som ansvarar för utredning, projektering och kontroll som gärna arbetar i så väl traditionella samarbetsformer som partnering.

Mathias Svensson

KONTAKTA
MIG FÖR MER 
INFORMATION

Nyheter