Hydraulisk modellering

Vi arbetar med hydraulisk modellering av både nya och befintliga avloppssystem. Med utgångspunkt i hydrauliska modeller har vi stor erfarenhet av uppbyggnad och kalibrering utifrån flödesmätningar och kan erbjuda flödesmätningar baserade på den senaste teknologin och tolkning av resultatet från modellerna.

Våra danska kolleger är ett av Danmarks största team inom hydraulisk modellering. Tillsammans arbetar vi med kunskapsöverföring som ger våra medarbetare de bästa förutsättningarna för att de ska kunna ligga i framkant och leverera de bästa hydrauliska modeller som kunden efterfrågar. Våra svenska och danska hydrauliker är specialister och arbetar såväl i MIKE URBAN, MIKE FLOOD, MIKE SHE och MIKE HYDRO River som SCALGO och VASP.

 

Vi leverera rådgivning på högsta nivå och ligger i frontlinje när det gäller beräkningar och analyser inom avloppsområdet.

Genom långsiktig simulering (MOUSE LTS) genomför vi dynamiska beräkningar på längre serier av regnperioder, så att vi kan beräkna upprepningsperioden för dämningsnivåer i ledningssystem samt den årliga avlastningen från utjämningsmagasin i komplexa system.

Därefter kan modellerna användas i bedömningen av effekten av förändringar i ledningssystemen samt dokumentation av dessa. Vi erbjuder även uppsättning och utvärdering av strategier för ledningsnät och anläggningar för att säkerställa att de utnyttjas optimalt.

Johan Sendelius

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Nyheter