Myndighetskontakt

Vi har en ingående kunskap om ramvillkor och den lagstiftning som reglerar avloppssektorn. Denna kunskapsplattform samt vår breda kunskap om avlopp utgör grunden för vårt arbete med utsläppstillstånd, anslutningstillstånd och bygglov.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta strategiskt med fokus på miljöaspekter 

och att se vilka konsekvenser som ett projekt kan få för miljön. Dessutom är vi specialister inom optimering av reningsprocesser hos reningsverk och modellberäkningar av avloppssystem. Detta gör oss till en kvalificerad samarbetspartner där vi kan utnyttja våra praktiska erfarenheter tillsammans med de senaste reningsmetoderna. . Vi ställer krav och villkor som uppfylls av den senaste teknologin och som samtidigt är ekonomiskt hållbara.

Peter Magnusson

KONTAKTA MIG
FÖR MER
INFORMATION