Projektering och genomförande

När vi projekterar distributionssystem, magasin och pumpstationer fokuserar vi på utformningen och designen. Vi arbetar med helhetslösningar med fokus på byggbarhet, funktion för slutanvändare, god driftsekonomi och inte minst försöker vi värdera ny teknik och nya material inom på området för att nå bästa möjliga lösning.

Vi är erkänt duktiga inom ledningsteknik och pumpteknik och arbetar med både renovering och nyproduktion av anläggningar. Vid behov har vi även tillgång till specialister inom pumpteknik som tillhör Danmarks absolut bästa, vilket är en tillgång för våra kunder.

Våra lösningar utarbetas i nära dialog med driftspersonal, byggherrar och leverantörer. Vi utnyttjar hela kunskapspaletten för att hitta de bästa lösningarna. Projekteringen sker i 2D alternativt 3D-format beroende på projekt. Det ger alla parter de bästa förutsättningarna att redan från början göra de bästa valen, då 3D-ritningar ger en bra visuell överblick över hela projektet. Verktygen vi arbetar med är i första hand Autodesks produkter Civil 3D, Plant 3D, MAP 3D, MEP mfl.

De pågående klimatförändringarna ökar behovet av dammar, magasin eller andra typer av dagvattenhantering som kan ta emot de ökande vattenmängderna. Vi har många års erfarenhet av öppna lösningar såväl som underjordiska konstruktioner etc.
Läs mer om våra klimatanpassningslösningar.

Omgivningarna är viktig för oss när vi projekterar nya dagvattenlösningar. Vid planering och utformning av nya lösningar, utgår vi ifrån kommunens strategi för blå-grön struktur. Vi har ett stort nätverk av landskapsarkitekter och andra intressenter och tillsammans med dem skapar vi rekreativa rum i staden där dagvatten ingår som en naturlig del i de gröna områdena.

Lednings och anläggningar
Projektering av nya system samt sanering och ombyggnad av befintliga ledning / anläggningar är en naturlig förlängning av våra utredningsuppdrag. Dessa tjänster utgör en väsentlig del av våra uppdrag inom vatten och avloppshantering. Vi använder alla konventionella metoder för nybyggnation och sanering av avloppsystem och har även annan expertis inom avloppsprojekt som använder schaktfria metoder (NoDig).

Nyheter