Vattendistribution

I EnviDan har vi spetskunskap vad gäller alla aspekter av distribution av dricksvatten. Vi kan bidra med kunskap inom alla delar av distributionsnätet, såsom planering, modellering och optimering av distributionssystem.

Vi har också utvecklat en rad av webbaserade portalverktyg för att underlätta förvaltningen, övervakningen, driften och underhållet av distributionsnätet. Våra verktyg riktar sig till både driftpersonal och förvaltningars planerare. Verktygen har utvecklats i nära samarbete med våra kunder och är baserade på förvaltningsbolagens vardag.

Vi är stolta över att förstå och uppfylla kundens behov, vilket innebär att våra produkter underlättar det dagliga arbetet.

Vi kan bl.a. bidra med följande distributionsrelaterade tjänster:

  • Utbyggnad och renovering av ledningsnät.
  • Handlingsplan för vattenläckage.
  • Modellering och optimering av distributionssystemet.
  • Presentation av information från Aquis i GIS och operativsystem
  • Analys och översikt över vattenbalanser i zoner och därmed översikt över vattenläckage i ledningsnätet.
  • Registrering av brott på ledningsnätet
  • Överblick över öppna/stängda ventiler i ledningsnätet.
Peter Magnusson

KONTAKTA MIG
FÖR MER
INFORMATION