Vattenproduktion

Vi tar hand om vattnet från källa till konsument och kan hjälpa till i hela kedjan.

Vårt mål är att säkerställa rent dricksvatten för kommande generationer i hela Skandinavien, och vi erbjuder rådgivning med fokus hållbar användning, optimering av och hantering av dricksvatten.

Vi arbetar med kartläggning av vattenresurser, vattentäkter, vattenverk och ledningsnät. Genom strategisk planering och hydrauliska- och vattenkvalitetsmodeller och vår helhetssyn på tjänster säkerställer vi en optimal vattenförsörjning.

Vi utarbetar förundersökningar, anbudsdokument, detaljprojektering etc., och 

 

använder den senaste tekniken för att analysera och presentera de insamlade informationen.

Samtidigt kan vi leverera driftklara vattenverk i totalentreprenad och erbjuder lösningar som omfattar alla faser av byggnationen. Vi kan tillhandahålla planering, projektering, genomförande, idrifttagning, inkörning och dokumentation.

Vid totalentreprenad i samband med byggnation av ett vattenverk är det nödvändigt att ha noggrann kännedom om alla delar av vattenförsörjningen. Vi har ett antal experter som säkrar hela vattencykeln och därigenom säkerställer ett optimalt genomförande av projektet.

Peter Magnusson

KONTAKTA MIG
FÖR MER
INFORMATION

Nyheter