Planeringstjänster

I EnviDan har vi fokus på alla delar inom kommunal och VA-planering.

Vi hanterar allt från vattenförsörjningsplaner och handlingsplaner för kommuner till strukturella analyser, förnyelseplaner och handlingsplaner för t.ex. att minska vattenläckage.

Vi bidrar till effektiv och långsiktig planering, som ska genomföras på det mest kostnadseffektiva sättet.

Vi använder oss av både Aquis och Mike Urban i samband med modellering av ledningssystem och vi utför alla typer av hydrauliska och vattenkvalitetsanalyser.

Bland annat kan vi hjälpa dig med följande distributionsrelaterade tjänster:

  • Förnyelseplaner: Utbyggnad- och renoveringsplanering för ledningsnätet
  • Handlingsplan för vattenläckage
  • Planering av tillståndsbaserat underhåll
Elin Hermansson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Projekt

Nyheter