Projektering och genomförande

EnviDan kan vara med i hela processen, d.v.s. från planering till projektering och genomförande. Vår breda organisation och omfattande erfarenhet säkerställer en smidig process under hela projektet, med rätt samansättning av experter specifikt för projektet.

Ska du etablera en vattentäkt kan EnviDan bidra till förfrågningsunderlag och 

evaluering i samband med brunnsborrning och ledningsarbete. Inom EnviDan sätter vi samman relevanta modeller för att simulera framtida effekter av till exempel våtmarker, vattendrag och grundvattennivåer, så att dimensioneringen överensstämmer med gällande lagstiftning, men också så att det blir hållbart med hänsyn till driftskostnader.

Elin Hermansson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Nyheter