False

EnviDan och de globala målen

När vi följer vår uppförandekod, arbetar för ökad jämlikhet, delar vår kunskap på konferenser runt om i världen eller funderar på var och hur våra reklamartiklar produceras, så hjälper vi till att uppnå de globala målen. Men det är när vi löser uppgifter tillsammans med våra kunder som vi verkligen kan göra skillnad.

Som miljöföretag hjälper vi på allvar till att uppnå de globala målen inom våra ämnesområden, där det är en naturlig del att säkerställa rent dricksvatten för alla, förbättra avloppsvattenreningen, utveckla robusta, hållbara och klimatanpassade städer och spridning av grön energi är en naturlig del av vår vardag.

Därför har vi också utvecklat ett hållbarhetsverktyg för miljövänlig design som hjälper oss, våra kunder och våra samarbetspartners att göra rätt val.

Vi erbjuder ett verktyg som utifrån den nuvarande situationen ger den bästa grunden för att prioritera, konkretisera och uppnå våra mål - både världsmålen och andra lokala- och nationella miljömål.

Vi erbjuder våra kunder konkreta, uppnåbara och mätbara lösningar som säkerställer att de når de (världs) mål som de har satt.

Carina Wetterborg Karlsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER 
INFORMATION

Carina Wetterborg Karlsson

+46 734 32 43 88