HACCP Alingsås

2019-06-19

Invånarna i Alingsås kommun förses med dricksvatten från fem vattenverk. Det största vattenverket, Färgens VV som levererar vatten till centralorten, är ett ytvattenverk. De övriga vattenverken har grundvatten som råvatten och förser mellan 100 till 1 700 personer i omkringliggande byar.

EnviDan fungerade som projektledare under genomförandet av Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) för samtliga dricksvattenanläggningarna samt ledningsnätet i Alingsås kommun. Efter platsbesök gjordes en analys för varje verk tillsammans med drifttekniker och övrig personal. Arbetet mynnade ut en rapport och ett PM med förbättringsförslag för vattenverket. 

Ett syfte med projektet var att genom samarbetet med projektledaren forma ett riskbaserat arbetssätt hos personalen, för att lärdomarna från HACCP:n ska implementeras och tankesättet vara ständigt närvarande under arbete på anläggningarna.

Elin Hermansson

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Elin Hermansson

0705080760