False

Jam-sessions

2021-06-14

EnviDan har nyligen startat upp en typ av erfarenhetsträffar med våra kunder som vi kallar jam-sessions. Träffarna är tänkta som ett forum för att utbyta erfarenheter med varandra inom olika ämnesområden. Hittills har vi haft jam-sessions för där vi diskuterat arbete med VA-taxa och om strategier för slamskruvpressar.

Arbetet med VA-taxan är en central del i planeringen av en VA-organisations ekonomi. Vilka taxor behövs tas ut för att kunna möta nuvarande och framtida behov? Hur ska de bäst beräknas? I den jam-session som hölls utbyttes erfarenheter om strategiskt taxearbete från sex kommuner utspridda i hela Sverige, från norr till söder, från öst till väst. Det var en givande kombination där det erhölls nyttiga insikter i hur organisationer med olika förutsättningar och med olika arbetssätt hanterar finansieringen av verksamheten via taxan.

Gruppen för slamskruvpressar består av Gryaab, NSVA, VA Syd och Växjö kommun och har träffats vid tre tillfällen. Då diskuterades drift, resultat och optimeringsstrategier för slamskruvpressar (IAE) på rötat slam. Genom att diskutera och dela erfarenheter från sina egna organisationer/anläggningarna har deltagarna fått större insikt och tips som kan leda till effektiviseringar.

Vill du vara med på erfarenhetsträffarna?
Upplägget är flexibelt, antalet träffar och vilka som deltar varierar för varje ämnesområde. Träffarna har varit på cirka 1,5 h och sker digitalt. Ett digitalt upplägg gör det lättare för folk att delta, och även framöver kommer träffarna att kunna ske på detta sätt. Vill du vara med på erfarenhetsträffarna och har ett intressant ämne att diskutera, tveka inte att höra av dig.

Kristina Simonsson Ronquist

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Kristina Simonsson Ronquist

+46 735 54 65 09

Maria  Klintström

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Maria Klintström

+46 708 30 08 46