Kapacitetsutveckling av Ängelholm ARV

2020-03-06

Till följd av befolkningstillväxt inom Ängelholms kommun har reningsverkets kapacitet utökats från ca 35 000 pe till 55 000 pe.

Reningsverket som är uppfört 1963 behövde också moderniseras vilket kommunen beslutade göra i samband med utbyggnationen.

I december 2017 fick EnviDan AB tilldelningen av kontraktet som underentreprenör till AF Bygg Syd. Det handlar om en omfattande utbyggnation av reningsverket som också skulle vara i drift under hela byggfasen vilket ställer stora krav på genomförandet. EnviDan har varit med genom hela processen från processdesign till slutbesiktning.

Utbyggnationen innebär också renovering av regnvattenpumpstation, regnvattenbassäng, inloppspumpstation, renshantering, sandfång, kemikaliedosering, försedimentering, två biologilinjer inklusive nya blåsmaskiner, mellansedimenteringsbassänger, överskottsslampumpstation, slamavvattning och tre rötkammare.

Nya volymer som anlagts är två biologiska linjer samt en ny slutsedimentering.

EnviDan är med från projektstart till idrifttagande
EnviDans leverans i projektet består av processdesign, vägledande byggritningar, detaljprojektering av maskiner inklusive leverans och montage av processutrustning och instrument samt avslutande inkörning och besiktningar. Vår underentreprenör Mekano har stått för allt montagearbete.

Entreprenaden är slutbesiktigad och Ängelholms kommun ser redan nu ett reningsverk som förbättrat utloppskvaliteten på det renade avloppsvattnet samt en lägre energiförbrukning än innan entreprenaden.

Leverans av EnviTronic och EnviStyr
Utöver entreprenaden levererar EnviDan EnviTronic och EnviStyr. EnviTronic är en digital driftsjournal som förenklar datahanteringen på reningsverket och ger en överskådlig bild av driftens funktion för läsare med olika behov av detaljnivå. EnviStyr är en avancerad styrning av reningsprocessen på reningsverket.

Marcus  Larsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER 
INFORMATION

Marcus Larsson

+46 733 94 13 40