Ekonomiskt sett har EnviDan-koncernen återigen levererat ett mycket bra resultat, med fortsatt tillväxt på alla tre huvudmarknaderna Danmark, Norge och Sverige, med en total försäljningstillväxt på nästan 20 %, samtidigt som resultatet har stärkts avsevärt. I en tid då allting har påverkats kraftigt av Covid-19 och de begränsningar som det har medfört är det inget mindre än fantastiskt att EnviDanarna har lyckats hålla takten och tillsammans med alla våra goda och lojala kunder har hjälpt till att hålla samhällets hjul i gång under en svår tid - vilket vi inte kan tacka vare sig kunder eller anställda nog för! Du kan läsa mer om hur de gjorde det nedan.

Mitt i allt detta såldes EnviDan-koncernen till Waterland, och detta har också satt sin prägel på den gångna perioden - på ett positivt sätt. Både för att försäljningen visar att även externa parter har förtroende för både branschen och EnviDan, men också för att det i samband med försäljningen fanns en möjlighet att sälja.aktier till ett antal av våra lojala anställda, med den mycket glädjande följden att antalet anställda aktieägare närmar sig 100. En förtroendeförklaring från de anställda, som innebär ett åtagande, men som också visar en stor tillförsikt om att vi tillsammans med Waterland går en ljus framtid till mötes. 

Eller är den ens så ljus? Under det senaste året har den ena rapporten efter den andra lyft fram det faktum att vi håller på att få slut på alternativ om vi ska nå "2°C-målet". Detta kräver inte bara vilja utan också nya metoder och ny teknik - och den goda nyheten är att vi håller på att utveckla båda. Du kan också läsa mer om detta i det här årsmagasinet.

Jag hoppas att du tycker att vårt lilla årsmagasin är intressant och önskar dig en trevlig läsning!

Morten Fjerbæk, VD

 

 

 

*Överskottsgrad: Resultat före finansiella poster i procent av nettoomsättningen.

 

 

 

VI ERBJUDER INNOVATIVA LÖSNINGAR OCH PROFESSIONELL RÅDGIVNING I EN KLASS FÖR SIG - ÄVEN OM 25 ÅR.

Därför återinvesterar vi varje år 20 % av vår vinst i forskning och utveckling. Lösningarna inom våra områden utmanas ständigt, och därför är vi angelägna om att vara innovativa och nyfikna.

NÄR INNOVATION OCH FORSKNING FÖRENAS 

Det är forskning och utveckling som skapar grunden för morgondagens EnviDan. Därför ser vi på EnviDan en styrka i att samarbeta med universitet och studenter med goda idéer. Det är i mötet mellan professionalism och nyfikenhet som utveckling sker och innovation föds.

Hos EnviDan kombinerar dessa tre coola kvinnor sina kunskaper och sin utbildning med ett forskningsprojekt för att skapa innovativa lösningar.¨

 

Sofie Gyritia M. van’t Veen

Övervakning av vattenkvaliteten i danska floder

Data, data och mera data. Sofie van't Veen, doktorand och EnviDanare, har med sitt doktorandprojekt SENTEM tagit sikte på att skapa nya idéer och kunskaper om den framtida användningen av sensordata. Detta gör hon genom att använda maskininlärning för nästa generations övervakning av vattenkvaliteten i danska floder. Genom projektet testar Sofie sensorer och utvecklar metoder för kvalitetssäkring av data. Sofie skriver sin doktorsavhandling i samarbete med Århus universitet, Hach och EnviDan.

I dag mäts näringsämnen i danska vattendrag manuellt varje månad i de flesta vattendrag och var fjortonde dag i några få, vilket innebär få mätningar och stor osäkerhet i datan. Det är just därför som projektet är mycket relevant. I framtiden kommer det sannolikt att finnas ett större behov av sensorer som mäter värden varje minut. Dessutom är den nuvarande metoden en praktisk process som skulle kunna spara cirka 30 miljoner danska kronor per år för det danska samhället. 

Läs mer om Sofies projekt här!

Nadia Schou Vorndran Lund

När styrning och samstyrning behöver underlättas

Hur omvandlar vi forskning som ofta är tung och verklighetsfrämmande till praktisk och användbar kunskap? Nadia Schou Vorndran Lund har tagit reda på det i sitt postdoktorala företagsprojekt, som även omfattar DTU Miljø och sex danska energibolag. Det finns omfattande forskning om avancerad förvaltning av danska avloppssystem, men den forskning som finns är ofta svår att tillämpa i verkligheten. Samtidigt är styrningen av dräneringssystem i dag till stor del manuell, och Nadias ambition är att den stora potentialen för både styrning och samstyrning ska utnyttjas i mycket större utsträckning i framtiden.

Utmaningen i dag är att det ofta finns en stor klyfta mellan den mycket avancerade forskning som bedrivs vid universiteten och den dagliga verkligheten i företagen. Nadia kommer nu att ändra detta med ett verktyg som kan beräkna den tillgängliga kapaciteten och ta fram en plan för att optimera kapacitetsutnyttjandet.

Läs mer om Nadias projekt här!

Bolette Dybkjær Hansen

Maskininlärning skapar värde inom vattensektorn

Maskininlärning är här för att stanna och kan till och med skapa stort värde för EnviDan och vattensektorn. Bolette Dybkjær Hansen har en utbildningsbakgrund inom maskininlärning och kommer med sin doktorsavhandling att skapa verktyg för att effektivisera användningen av data som samlas in inom vattensektorn. 

Vattensektorn har under många år samlat in stora mängder data och nya data tillkommer ständigt. Precis som i praktiskt taget alla branscher är maskininlärning ett övertygande verktyg för att utnyttja dessa data för att till exempel optimera drift och underhåll, hitta tidigare okända samband, optimera styrning och förutse innovationsbehov. 

Under projektet, som har varit ett samarbete mellan Aalborgs universitet och EnviDan, har Bolette bidragit med nya sätt att förstå och analysera data, vilket har gjort våra digitala verktyg ännu starkare. 

Läs mer om Bolettes projekt här!

 

 

I den senaste årsrapporten berömde vi våra kollegor för deras fantastiska lagarbete och engagemang när Covid-19 först stängde ner stora delar av världen. Detta beröm bör upprepas i årsrapporten för 2020/2021, där vi återigen kan skryta med att EnviDanare är anpassningsbara och hjälpsamma när det blir svårt. Detta innebär att vi som företag faktiskt känner att vi har gått stärkta ur Coronans grepp. Vi har blivit mer digitala, smidigare och mer flexibla när det gäller att kombinera arbete och fritid, och vi har fått bekräftat att det förtroende vi visar varandra hos EnviDan kan upprätthållas - även när vi är tillsammans separat!

 

 

Och inte under corona heller! Här fick vardagen en helt annan karaktär och nya idéer och vanor fick en extra skjuts.

Se vad EnviDanarna hittade på medan vi var #tillsammanspåavstånd


#nyhundellerkatt #vinterbad #coronakilo #modellflygbyggning #harlartmigsjalvattsticka #coronagravidellerfåttenbaby