False

Nyanställningar

2020-10-27

EnviDan AB fortsätter att växa och denna höst på samtliga kontor. Vi har tagit in Rita Marques, Sebastiano Immè och Maria Karlsson Green från några av våra närmaste konkurrenter.
Med Rita, Sebastiano och Maria får vi en fortsatt god blandning av kompetenser lokalt som vi kan erbjuda våra kunder. 
 
Rekryteringen av Sebastiano Immè och skapandet av en ny processgrupp är en del av EnviDans målsättning att kunna erbjuda både ledningsnäts- och processkompetens vid alla våra olika kontor. Sebastiano Immè är utbildad civilingenjör i väg- och vattenbyggnad med inriktning mot konstruktion. Sebastiano har jobbat som konsult i över 10 år, den sista tiden på Ramböll. Efter flera år som maskinprojektör har han därefter specialiseras sig inom 3D-verktyg för anläggningsprojektering. De senaste åren har Sebastiano arbetat som uppdragsledare samt projekteringsledare för VA-anläggningar som pumpstationer, tryckstegringsstationer, reningsanläggningar och slammottagningar med mera. 

Maria Karlsson Green började som projektör på Ledningsnät i slutet av augusti. Maria är utbildad civilingenjör inom Ekosystemteknik med inriktning 
 
vattenresurshantering. Efter några år som VA-ingenjör på det kommunala bolaget NSVA i Helsingborg där Maria arbetade med VA-utredningar, samordnade projekt och ansvarade för framtagandet av dagvattenplaner åt ägarkommunerna, bytte hon 2017 till Tyrens och arbetet som projektör. 
 
Den 17 augusti började Rita Marques som projektingenjör på Göteborgskontoret. Rita kommer att huvudsakligen arbeta med processutredningar för spillvatten och dricksvatten samt kommer att förstärka vår dagvattenkompetens. Rita har en masterexamen i miljöteknik och cirka tio års erfarenhet inom VA-branschen. Hon har under fem år jobbat som processingenjör i den kommunala sektorn, både i Sverige och Portugal. De senaste fem åren har Rita arbetat som konsult inom VA-process samt dagvattenutredningar med fokus på dagvattenrening.

Vi är väldigt glada för förstärkningen av både våra process- och ledningsnätsgrupper.
 
Mathias Svensson

Kontakta mig för mer info

Mathias Svensson

+46 706 76 14 70