Nyanställningar i EnviDan AB 2020

2019-10-15

EnviDan fortsätter att rekrytera kompetent personal. Under början av 2020 knöts både Ulf Gingsjö och Kristina Simonsson Ronquist till Göteborgskontoret. Ulf är en mycket erfaren projektör och projektledare som fram tills nyligen arbetat hos Gryaab. Kristina är i grunden ekonom och har arbetat inom kommunal förvaltning och som konsult med VA juridiska och ekonomiska uppdrag. 


Ulf Gingsjö har under hela sin aktiva yrkeskarriär arbetat med projekt i nära anknytning till avloppsvattenrening. Ulf kommer att vara timanställd hos oss och arbeta som senior rådgivare i projekt där hans stora erfarenhet och kompetens kommer till mycket nytta för oss och våra kunder. Ulf utgår från Göteborgskontoret men kan även arbeta med våra mer sydliga projekt. Vi hoppas han dyker upp hos er och gör han inte det så dyker han ner i havet och tar ännu fler vackra bilder av recipienten.  


Kristina Simonsson Ronquist har sedan 2009 arbetat som konsult med VA juridiska och ekonomiska uppdrag. Hos oss kommer Kristina jobba med ekonomi- och juridikfrågor inom VA området som berör taxor, strategisk ekonomistyrning och redovisning. Arbetet kommer till stor del att ske i samverkan med våra norska kollegor kring det nyligen lanserade verktyget SelvKost, där samarbetet har påbörjats med två svenska kommuner. Vi ser också möjligheter till utveckling av projekt som omfattar våra nuvarande kompetenser med det som Kristina tillför. 

 

Peter Magnusson

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Peter Magnusson

+46 706 73 14 80