VA-management – ett nytt fokusområde i EnviDan!

2021-03-19

Den kommunala VA-verksamheten är komplex och står inför stora framtida utmaningar. Stora delar av VA-utbyggnaden skedde på 60- och 70-talet, och nu behöver anläggningarna renoveras och byggas ut. Samtidigt ökar kraven på verksamheten, både från kunder och tillsynsmyndigheter. För att möta utmaningarna behövs en organisation med helhetssyn och långsiktig planering, både tekniskt och finansiellt.

Läs mer...

Tillskottvatten på ledningsnätet – hur får man en överblick över problemet?

2021-03-19

För er som jobbar med VA är det nog ingen nyhet vad tillskottsvattnet kan ha för ursprung - typiskt grundvatten, dränering, dagvatten och regn. Inte heller de problem som tillskottsvatten kan föra med sig i form av kapacitetsförluster, översvämningar och ökad energiförbrukning lär bjuda på någon överraskning. Men vad ska man göra då? Hur kan en kommun eller annan VA-huvudman få en överblick över problemet? Det är inte så lätt eller billigt att montera flödesmätare eller annan nödvändig utrustning för att övervaka flöden och nivåer. Det ska ju dessutom underhållas, tolkas och följas upp innan man kan dra några slutsatser. Dyrt och tidskrävande!

Läs mer...

HACCP Alingsås

2021-02-23

Invånarna i Alingsås kommun förses med dricksvatten från fem vattenverk. Det största vattenverket, Färgens VV som levererar vatten till centralorten, är ett ytvattenverk.

Läs mer...

EnviDan får en ny stark aktör i ryggen!

2020-11-23

Den europeiska private equity-fonden Waterland Private Equity har just meddelat att de förvärvar EnviDan av den danska private equity-fonden Via equity. Waterland kommer att fokusera på att öka EnviDans starka kompetens inom vatten, avloppsvatten och energi genom strategiska förvärv, inte bara inom det nuvarande fokusområdet Skandinavien utan även i resten av Europa.

Läs mer...

Strategiska ekonomitjänster för VA

2020-10-27

Kämpar din kommun eller ditt bolag med att hitta en ekonomisk styrning av VA-verksamheten som kan finansiera behovet av planerade investeringar och ger en hållbar taxeutveckling? EnviDan kan erbjuda dig både strategiska ekonomitjänster och ett ekonomiskt verktyg som gör att du slipper fler gråa hår!

Läs mer...

Nyanställningar

2020-10-27

EnviDan AB fortsätter att växa. I Malmö har Maria Karlsson Green anslutit, och på Helsingborgskontoret har Sebastiano Immè anställts. På EnviDans nya kontor i Göteborg, dit vi flyttade i början av sommaren, har vi välkomnat Rita Marques.

Läs mer...

Fortsatt utveckling av vår organisation

2020-06-25

EnviDan AB har flera intressanta projekt och spännande utvecklingsprojekt på gång. Det händer saker även rent organisatoriskt. Det är med glädje vi informerar om att inom ledningsnät har Måns Troedsson utnämnts till Teamledare i Helsingborg och Mikael Vesterberg till Teamledare i Malmö.

Läs mer...

Handlingsplan för vattenförlust

2020-06-17

Höganäs kommun och EnviDan har under våren 2020 arbetat med att identifiera förluster på dricksvattensidan och tagit fram förslag på hur dessa ska kunna minskas.

Läs mer...

Introduktion av asset management med RehabIT i Sverige

2020-06-16

EnviDan är mycket glada över att nu starta upp ett första projekt i Sverige med den danska programvaran RehabIT. Projektet sker i samverkan med Laholmsbuktens VA AB (LBVA) och i ett första skede ska vi tillsammans med danska kollegor och LBVA ta fram en förnyelseplan för VA-ledningsnätet i Laholms kommun.

Läs mer...

Ny VD för EnviDan AB

2020-05-19

Under de senaste tre åren har EnviDan i Sverige under ledning av Peter Magnusson haft en fantastisk utveckling och ökat omsättningen med ca 30%. Peter kliver nu på eget initiativ av rollen som VD och tillträder en ny roll där Peter kan ägna större del av sin tid i uppdrag närma kunderna. Ny VD blir Mathias Svensson som varit en del av EnviDan sedan 2017 då EnviDan köpte AquaP, som 2006 grundades av Mathias och Peter.

Läs mer...

Kapacitetsutveckling av Ängelholm ARV

2020-03-06

Till följd av befolkningstillväxt inom Ängelholms kommun har reningsverkets kapacitet utökats från ca 35 000 pe till 55 000 pe.

Läs mer...

Sydvästra Skånes största avloppsreningsverk, Sjölunda i Malmö, byggas ut och moderniseras...

2020-01-07

Sjölunda planeras att byggas ut och moderniseras för att bli en regional anläggning med mer än fördubblad kapacitet.

Läs mer...

Nyanställningar i EnviDan AB

2019-10-15

EnviDan AB fortsätter att växa. Efter en lyckad vår där Mikael Vesterberg, Petter Svan, Helena Mårtensson och Annika Sevrell kom in fortsätter hösten på samma sätt med flera nya spännande rekryteringar.

Läs mer...

EnviRen och Selvkost

2019-10-15

EnviDan har via sin EnviPortal länge arbetat med digitaliseringen av VA-branschen i nära samarbete med kommuner och bolag. Genom förvärvet av norska EnviDan AS har det bland annat tillkommit två verktyg i vår portfölj: Selvkost och EnviRen. Selvkost producerar rapporter och nyckeltal för taxefinansierade verksamheter. EnviRen är ett tvärfackligt analysverktyg för avfallsbranschen som också hanterar klassificering av avfall till deponi.

Läs mer...

VA-sanering i Ga: Skanör

2019-10-15

EnviDan AB har hjälpt Vellinge kommun med att ta fram en handlingsplan och underlag för renovering av vatten- och dagvattenledningar i Ga: Skanör.

Läs mer...

Vombverket, fjärde behandlingslinje

2019-10-15

EnviDan tar fram den tekniska rambeskrivningen för upphandlingen av en ny behandlingslinje vid Sydvattens vattenverk i Vomb. Uppdraget inkluderar ett utrednings- och förprojekteringsskede för råvattenledningar och för processbyggnaden.

Läs mer...

Nyanställningar i EnviDan AB 2020

2019-10-15

EnviDan AB fortsätter att växa. Efter en lyckad vår där Mikael Vesterberg, Petter Svan, Helena Mårtensson och Annika Sevrell kom in fortsätter hösten på samma sätt med flera nya spännande rekryteringar.

Läs mer...

Utvinning av biopolymer från avloppsvatten

2019-10-04

Värdens första fabrik som utvinner biopolymeren Kaumera Nereda® Gum från avloppsvatten behandlat med Nereda-processen har precis invigts i Holland. Det är ett stort steg i riktningen mot en ansvarsfull hållbar återvinning av resurserna i avloppsvattnet som bidrar till FN:s globala mål nr. 12; Hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer...

Skottorp VV – pilotförsök membranfiltrering

2019-06-18

Skottorps VV har en utmanande problematik med att försöka kombinera brunnar med skiftande råvattenkvalité utan att få utfällningar eller förhöjda halter av oönskade parametrar i dricksvattnet.

Läs mer...

Vellinge – Vattenmodell

2019-06-18

EnviDan kommer att implementera en hydraulisk datormodell i Vellinge kommun som ska hjälpa till att identifiera tryckhalsar i ledningsnätet och skapa ett beslutsunderlag för vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva.

Läs mer...