False

Introduktion av asset management med RehabIT i Sverige

2020-06-16

EnviDan är mycket glada över att nu starta upp ett första projekt i Sverige med den danska programvaran RehabIT. Projektet sker i samverkan med Laholmsbuktens VA AB (LBVA) och i ett första skede ska vi tillsammans med danska kollegor och LBVA ta fram en förnyelseplan för VA-ledningsnätet i Laholms kommun.

Läs mer...

Ny VD för EnviDan AB

2020-05-19

Under de senaste tre åren har EnviDan i Sverige under ledning av Peter Magnusson haft en fantastisk utveckling och ökat omsättningen med ca 30%. Peter kliver nu på eget initiativ av rollen som VD och tillträder en ny roll där Peter kan ägna större del av sin tid i uppdrag närma kunderna. Ny VD blir Mathias Svensson som varit en del av EnviDan sedan 2017 då EnviDan köpte AquaP, som 2006 grundades av Mathias och Peter.

Läs mer...

Hur maskininlärning kommer att skapa värde av data från vattensektorn

2020-05-06

Under många år har vattensektorn samlat in stora mängder data, och nya data tillkommer i explosionsartad takt. Precis som i praktiskt taget alla branscher är maskininlärning ett övertygande verktyg för att utnyttja dessa data för att till exempel optimera drift och underhåll, hitta tidigare okända samband, optimera styrning och förutse innovationsbehov.

Läs mer...

Kapacitetsutveckling av Ängelholm ARV

2020-03-06

Till följd av befolkningstillväxt inom Ängelholms kommun har reningsverkets kapacitet utökats från ca 35 000 pe till 55 000 pe.

Läs mer...

Sydvästra Skånes största avloppsreningsverk, Sjölunda i Malmö, byggas ut och moderniseras...

2020-01-07

Sjölunda planeras att byggas ut och moderniseras för att bli en regional anläggning med mer än fördubblad kapacitet.

Läs mer...

Nyanställningar i EnviDan AB

2019-10-15

EnviDan AB fortsätter att växa. Efter en lyckad vår där Mikael Vesterberg, Petter Svan, Helena Mårtensson och Annika Sevrell kom in fortsätter hösten på samma sätt med flera nya spännande rekryteringar.

Läs mer...

EnviRen och Selvkost

2019-10-15

EnviDan har via sin EnviPortal länge arbetat med digitaliseringen av VA-branschen i nära samarbete med kommuner och bolag. Genom förvärvet av norska EnviDan AS har det bland annat tillkommit två verktyg i vår portfölj: Selvkost och EnviRen. Selvkost producerar rapporter och nyckeltal för taxefinansierade verksamheter. EnviRen är ett tvärfackligt analysverktyg för avfallsbranschen som också hanterar klassificering av avfall till deponi.

Läs mer...

VA-sanering i Ga: Skanör

2019-10-15

EnviDan AB har hjälpt Vellinge kommun med att ta fram en handlingsplan och underlag för renovering av vatten- och dagvattenledningar i Ga: Skanör.

Läs mer...

Vombverket, fjärde behandlingslinje

2019-10-15

EnviDan tar fram den tekniska rambeskrivningen för upphandlingen av en ny behandlingslinje vid Sydvattens vattenverk i Vomb. Uppdraget inkluderar ett utrednings- och förprojekteringsskede för råvattenledningar och för processbyggnaden.

Läs mer...

Nyanställningar i EnviDan AB 2020

2019-10-15

EnviDan AB fortsätter att växa. Efter en lyckad vår där Mikael Vesterberg, Petter Svan, Helena Mårtensson och Annika Sevrell kom in fortsätter hösten på samma sätt med flera nya spännande rekryteringar.

Läs mer...

Utvinning av biopolymer från avloppsvatten

2019-10-04

Värdens första fabrik som utvinner biopolymeren Kaumera Nereda® Gum från avloppsvatten behandlat med Nereda-processen har precis invigts i Holland. Det är ett stort steg i riktningen mot en ansvarsfull hållbar återvinning av resurserna i avloppsvattnet som bidrar till FN:s globala mål nr. 12; Hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer...

Skottorp VV – pilotförsök membranfiltrering

2019-06-18

Skottorps VV har en utmanande problematik med att försöka kombinera brunnar med skiftande råvattenkvalité utan att få utfällningar eller förhöjda halter av oönskade parametrar i dricksvattnet.

Läs mer...

Vellinge – Vattenmodell

2019-06-18

EnviDan kommer att implementera en hydraulisk datormodell i Vellinge kommun som ska hjälpa till att identifiera tryckhalsar i ledningsnätet och skapa ett beslutsunderlag för vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva.

Läs mer...

Sydvatten Vomb 3

2019-03-22

För att säkra vattenförsörjning i Skåne har Sydvatten beslutat att distributionskapaciteten mellan Vombverket och befintliga vattenreservoarer i Norra Ugglarp ska förstärkas. EnviDan detaljprojekterar den nya 9 km långa ledningen.

Läs mer...

Utveckling av Sjölunda avloppsreningsverk

2019-03-21

VA SYD står inför utmaningen att bygga ut Sjölunda avloppsreningsverk för att möta framtidens behov. Med EnviDans utarbetade koncept för utbyggnadsplaner pågår nu arbetet med att ta fram en strategi för ombyggnaden som uppfyller såväl interna som externa krav på det nya reningsverktet.

Läs mer...

Nytt samarbetsavtal med Nereda

2018-02-05

I början av 2018 ingick EnviDan ett samarbetsavtal med det holländska företaget Royal HaskoningDHV. Royal HaskoningDHV ligger bakom Nereda-tekniken, som omfattar avloppsrening med användning av aeroba granuler.

Läs mer...

Gasmotor Lotsbroverket

2017-07-14

EnviDan Purenova har varit inblandade i arbetet med att installera en gasmotor på Lotsbroverket.

Läs mer...

EnviDan Purenova blir större genom förvärv

2017-07-03

Den danska miljökonsulten EnviDan A/S har köpt upp AquaP Teknikkonsulter AB.

Läs mer...

Organisationsförändring

2017-04-07

EnviDan Purenova AB har gjort en organisationsändring i samband med att VD:n Elisabet Rudenholm slutade sin anställning den 4:e april 2017.

Läs mer...

Nytt verksamhetsområde inom EnviDan-gruppen

2016-08-22

EnviDan-gruppen arbetar aktivt för en god vattenmiljö och har nu tagit ytterligare ett steg mot att ta hand om hela vattnets kretslopp genom att starta upp ett team med hög kompetens inom området Naturliga vattendrag.

Läs mer...