Sydvatten Vomb 3

2019-03-22

För att säkra vattenförsörjning i Skåne har Sydvatten beslutat att distributionskapaciteten mellan Vombverket och befintliga vattenreservoarer i Norra Ugglarp ska förstärkas. EnviDan detaljprojekterar den nya 9 km långa ledningen.

Läs mer...

Utveckling av Sjölunda avloppsreningsverk

2019-03-21

VA SYD står inför utmaningen att bygga ut Sjölunda avloppsreningsverk för att möta framtidens behov. Med EnviDans utarbetade koncept för utbyggnadsplaner pågår nu arbetet med att ta fram en strategi för ombyggnaden som uppfyller såväl interna som externa krav på det nya reningsverktet.

Läs mer...

Nytt samarbetsavtal med Nereda

2018-02-05

I början av 2018 ingick EnviDan ett samarbetsavtal med det holländska företaget Royal HaskoningDHV. Royal HaskoningDHV ligger bakom Nereda-tekniken, som omfattar avloppsrening med användning av aeroba granuler.

Läs mer...

Gasmotor Lotsbroverket

2017-07-14

EnviDan Purenova har varit inblandade i arbetet med att installera en gasmotor på Lotsbroverket.

Läs mer...

EnviDan Purenova blir större genom förvärv

2017-07-03

Den danska miljökonsulten EnviDan A/S har köpt upp AquaP Teknikkonsulter AB.

Läs mer...

Organisationsförändring

2017-04-07

EnviDan Purenova AB har gjort en organisationsändring i samband med att VD:n Elisabet Rudenholm slutade sin anställning den 4:e april 2017.

Läs mer...

Nytt verksamhetsområde inom EnviDan-gruppen

2016-08-22

EnviDan-gruppen arbetar aktivt för en god vattenmiljö och har nu tagit ytterligare ett steg mot att ta hand om hela vattnets kretslopp genom att starta upp ett team med hög kompetens inom området Naturliga vattendrag.

Läs mer...

Purenova Miljöteknik AB byter namn

2016-08-17

Purenova Miljöteknik AB får nytt navn

Läs mer...

Världshistoria i Århus

2016-01-20

Den 20 januari besöker den danska miljö och livsmedelsministern Eva Kjer Hansen Århus med anledning av en taklagsfest på Egå reningsverk.

Läs mer...