Nytt samarbetsavtal med Nereda

2018-02-05

I början av 2018 ingick EnviDan ett samarbetsavtal med det holländska företaget Royal HaskoningDHV. Royal HaskoningDHV ligger bakom Nereda-tekniken, som omfattar avloppsrening med användning av aeroba granuler.

Nereda utvecklades under 2006 och har sedan dess blivit en välkänd metod för rening av kommunalt och industriellt avloppsvatten. Det är 21 anläggningar som redan använder sig av tekniken och under 2018 förväntas 8 Nereda-anläggningar till att startas, bland annat i Strömstad, Sverige. Tekniken är en innovativ metod för avancerad biologisk avloppsrening där granulärt slam används för behandling av avloppsvatten.

På EnviDan är vi mycket nöjda med det nya samarbetsavtalet som passar mycket bra med EnviDans strategi. Nereda-processen kompletterar den redan stora portföljen av avancerade reningsprocesser som EnviDan behärskar. Vi är glada att ha en partner som uppfyller de krav vi ställer i förhållande till mer hållbara lösningar för framtida reningsverk.

Tekniken bakom Nereda

Tekniken består av granulärt aktivt slam som har mycket goda sedimenteringsegenskaper i förhållande till den traditionella aktivslamprocessen. Slamvolymindexet (SVI) för Nereda är typiskt mindre än 50 ml/g SS efter bara 5 minuter, 

detta kan jämföras med många aktivslamanläggningar som har SVI som är högre än 120 ml/g SS – framförallt på vintern. De goda sedimenteringsegenskaperna innebär att Nereda-processen kan drivas med signifikant högre slamkoncentrationer än i en konventionell aktivslamprocess, vilket minimerar de aktiva processvolymerna.

Processen är en satsvis process där avloppsvattenrening och sedimentering sker i en och samma tank. Det betyder att det inte finns något behov av recirkulations- eller returpumpning, vilket sparar både utrustning och energi. Dessutom har tekniken och driften av Nereda-processen fördelen att den, i jämförelse med den konventionella aktivslamprocessen, reducerar produktionen av växthusgasen koldioxid.

Hållbar lösning

Nereda-tekniken använder betydligt mindre energi jämfört med traditionell avloppsrening, dessutom kan en hög reningsgrad uppnås utan användning av kemikalier. Därmed kräver tekniken färre installationer och mekanisk utrustning, vilket bidrar till en mer miljövänlig profil.

Om du är nyfiken och vill veta mer om Nereda-processen, vänligen kontakta utvecklingschefen Jeanette Agertved Madsen eller affärsområdeschef Søren Bruun Hansen.

Søren Bruun Hansen

KONTAKTA MIG FÖR MER INFO

Søren Bruun Hansen

+45 27 15 37 61