False

Nu får det vara nog...

Så börjar Envidans historia

Envidans historia börjar 1995, när tre pionjärer inom den danska avloppsindustrin, Jan Tryk, Simon Boel och Søren Brønd sa upp sina jobb och gick samman för att starta Envidan. Från början har Envidan präglats av en ”högt i tak”-kultur och har flexibilitet och medinflytande som nyckelord.

Envidans första affärsplan hade ett satt upp till 10 anställda som ett mål och här har de tre grundarna ”misslyckats”, för idag har vi mer än 200 anställda inom Envidan. Många av Jan, Simon och Sørs ursprungliga önskemål för Envidan är idag en integrerad del av vårt DNA. Vi är nära våra kunder, alla kunder är viktiga, stora som små, och uppgifterna är både roliga och professionellt utmanande.

Men mycket annat har de gjort rätt. Envidan formerades snabbt och år 2000 bildades Envidan Øst A / S. Uppdragsgivarna breddades och under 2006 öppnades ett kontor i Aalborg för att vara närmare kunderna på Nordjylland. 2009 öppnandet vårt kontor i Aarhus, och samma år tog Envidan de första stegen utanför Danmarks gränser med att förvärva Purenova Miljöteknik AB i Sverige.

Under 2011 kom Envidan Water A / S att etableras och Envidan förvärvade GasCon ApS, som senare kommer att kallas Envidan Energy. Idag förenas båda företagen i Envidan A / S.

År 2015 såldes EnviDan till Via Venture Partners, som ägs av ATP, vilket kommer att hjälpa EnviDan att bli ett skandinaviskt miljöföretag med Danmark, Norge och Sverige som huvudmarknader.

Nästa steg på väg ut i Skandinavien var att det norska företaget Momentum Selvkost AS förvärvades och det är nu ett dotterbolag till EnviDan A / S under namnet EnviDan Momentum. EnviDan Momentum tillhandahåller finansiell rådgivning till mer än 230 av norska försörjningsbolag och kommuner. Förvärvet stärker EnviDans position på den norska marknaden samt öppnar möjligheter att kombinera finansiell rådgivning med vår expertis inom vatten, avlopp och energi.

Sommaren 2017 stärktes EnviDans position på den svenska marknaden ytterligare. EnviDan förvärvade AquaP Teknikkonsulter AB, som slås samman med EnviDan Purenova AB, och bildar EnviDan AB. AquaP och EnviDan Purenova är en perfekt matchning, här kombineras AqauPs starka kompetens inom ledningsnät och avloppsteknik med EnviDan Purenovas specialisering på avloppsreningsverk och processteknik.

To be continued.. 

Mathias Svensson

KONTAKTA
MIG FÖR MER 
INFORMATION

Mathias Svensson

+46 706 76 14 70