False

CSR inom EnviDan

Corporate Social Responsibility.

Vi har en hållbarhetsstrategi i EnviDan, som beskriver hur vi arbetar systematiskt med CSR.

Vi är en del i UN Global Compact och rapporterar årligen om våra framsteg inom de definierade insatsområdena. I vår Code of Conduct beskriver vi hur vi och våra partners agerar i enlighet med de tio principer som definieras av UN Global Compact.

Därutöver ingår CSR som en del av alla våra strategier, antingen direkt eller indirekt, eftersom det finns CSR i nästan allt vi gör. Där vi har störst möjlighet att påverka samhället, är inom de projekt som vi utför för våra kunder. Vi arbetar med gröna energilösningar och förbättrad vattenmiljö och bidrar därför naturligt till en hållbar framtid.

Carina Wetterborg Karlsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Carina Wetterborg Karlsson

+46 734 32 43 88