False

Organisationsnummer inom EnviDan


EnviDan A/S:

CVR: 18334305

EAN: 5790002424892

faktura@envidan.dk


Arealtek AS:

CVR: 927269287

EAN: 927269287

faktura@arealtek.no


EnviDan AB:

CVR: 556666-5468

faktura@envidan.se

 


VA Ingenjörerna Renera Vatten RV AB:

CVR: 559301-5299

faktura@vaing.se

Mathias Svensson

KONTAKTA
MIG FÖR MER 
INFORMATION

Mathias Svensson

+46 706 76 14 70