False

Mission och Vision

Mission

Det är EnviDans mission att göra en positiv skillnad för samhället, kunder och medarbetare genom att:

  • Vi erbjuder värdeskapande och hållbara lösningar till förmån för samhället
  • Vi bemöter våra kunder med engagemang, skicklighet och noggrannhet
  • Vi hjälper till att uppnå FN:s globala mål med ett särskilt fokus på nummer 6,13 och 17.
  • Våra medarbetare är hela människor som brinner utan att bli utbrända!

 

Vision

Med Skandinavien som hemmamarknad och en inriktning mot vatten-, avlopp- och fjärrvärmeförsörjning, biogasföretag, kommuner samt industrier ska EnviDan 2022/23 vara den främsta leverantören av innovativa, värdeskapande och hållbara lösningar.

EnviDans vinstgivande tillväxt säkerställs genom innovativa och värdeskapande medarbetare och projekt där nya kunskaper och ämnesområden kontinuerligt utvecklas i nära samverkan med kunderna.