Mission och Vision

Mission

EnviDans mission är att göra en positiv skillnad för samhälle, kunder och anställda eftersom:

  • Vi tillhandahåller värdeskapande lösningar till gagn för samhället
  • Vi möter våra kunder med engagemang, skicklighet och ordning

Våra medarbetare är hela människor, som brinner för uppgiften utan att bli utbränd.

 

Vision

Med Skandinavien som hemmamarknad och inriktning på VA- och fjärrvärmeförvaltningar, biogasföretag, kommuner och industrier kommer EnviDan 2020/21 att vara:

  • En ledande leverantör av innovativa och värdeskapande lösningar
  • Ett starkt skandinaviskt tillväxtföretag
  • Branschens ledande arbetsplats med de mest värdeskapande medarbetarna

EnviDans lönsamma tillväxt säkerställs genom innovativa och värdeskapande medarbetare, där nya kunskapskombinationer och teknikområden kontinuerligt utvecklas i nära samverkan med kunderna.