False

Vår persondatapolicy

På EnviDan tar vi integritetsfrågan på allvar. Därför arbetar vi med följande enkla regler.

Vi samlar in data som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera de tjänster du behöver. Dessutom registrerar vi din trafik på vår webbplats för att optimera webbplatsen.

Du kan alltid få veta vilken information vi har registrerat.
Kontakta oss på info@envidan.se eller på +46 70 676 1470. 


Vilken information samlar vi in?

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in följande information:

  • Namn
  • E-post

Dessutom kan du frivilligt tillhandahålla följande information:

  • Titel
  • Bransch
  • Organisationsnummer

Vårt nyhetsbrev skickas ut regelbundet och det kommer alltid att finnas en länk för att avsluta. Du kan också skriva till info@envidan.se för att avsluta prenumerationen.


COOKIES

EnviDans hemsida använder "cookies".
 
Cookies är en textfil som lagras på din enhet (t.ex. din dator, mobil eller liknande) i syfte att känna igen din enhet, komma ihåg dina inställningar och utföra statistik och rikta annonser. EnviDan kan använda denna information i kombination med dina inmatade personuppgifter.
 
Cookies innehåller inte skadliga koder som virus eller malware.
 
Du kan ta bort eller blockera cookies. Om du väljer att ta bort eller blockera cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och förekomma oftare. 

Dessutom kan du riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det kan även finnas innehåll som du inte kan komma åt. Vi använder denna information för att förbättra vår hemsida och öka vår service.

Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare för att automatiskt blockera cookies eller meddela dig när en webbplats begär att spara cookies. Använd din webbläsares hjälpfunktion för mer information.

Så här tar du bort cookies i din webbläsare:


Lagring av data

Vi behåller den registrerade datan okrypterad. Data lagras i databaser som skyddas mot obehörig åtkomst med användaridentifiering och lösenord.
 

Löpande insyn

Du kan när som helst begära information om hur EnviDan behandlar din data och informeras om: 

  • Vilka personuppgifter som behandlas,
  • Syftet med behandlingen,
  • Om dina personuppgifter har lämnats till en tredje part.

Du har rätt att få en kopia med ovanstående information.


Du kan kontakta oss här:

EnviDan AB
Berga Allé 1
254 52 Helsingborg
Tel: +46 70 676 1470
E-post: info@envidan.se


Om du söker jobb på EnviDan

När du ansöker om en anställning på EnviDan behandlas den information du har lämnat till EnviDan i samband med din ansökan. Detta kommer vanligtvis att omfatta allmän personlig information såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, information om utbildning samt information om nuvarande och tidigare anställning.

I samband med rekryteringsprocessen kan EnviDan begära en kopia från belastningsregistret. Dessutom kan EnviDan be kandidaterna för vissa positioner för att genomföra ett personlighetstest. Resultatet av detta bearbetas av EnviDans HR-avdelning och berörd avdelningschef.

EnviDan använder informationen för att bedöma om EnviDan vill erbjuda dig anställning samt för att kommunicera med dig i samband med rekryteringsprocessen. Din information lagras i EnviDans HR-system. Endast berörda chefer, HR-avdelningen och IT-administratörer har tillgång till din information med personligt lösenord.

Om du blir anställd av EnviDan lagras din information i enlighet med EnviDans personuppgiftspolicy för anställda, som du hittar på EnviDans intranät.

Ansökningar från kandidater som inte anställs behålls i allmänhet i sex månader efter avslaget. EnviDan får samtycke från den sökande för lagring av ansökan i rekryteringssystemet.

I ansökningsprocessen har du möjlighet att ge ditt samtycke till att dina uppgifter lagras i vår ämnesbank i upp till 12 månader. Denna lagring sker bara om du inte får jobbet. Innan slutet av de tolv månaderna kommer du att kontaktas för att förlänga ditt samtycke med ytterligare 12 månader. Om du inte har gett eller förlängt ditt samtycke raderas dina uppgifter automatiskt 6 månader efter att du har mottagit avslaget.

I vissa fall kan EnviDan också dela din personliga information om det krävs enligt lag, domstolsbeslut eller tillämplig lag.

EnviDan skyddar din personliga information i enlighet med denna policy för personuppgifter.

Om du vill ha tillgång till den information som EnviDan behandlar om dig, antingen i samband med uppdatering av din information eller för att du vill att EnviDan ska radera din information, kan du kontakta EnviDans HR-avdelning via e-post: hr@envidan.dk.

Du kan när som helst invända mot att information om dig görs föremål för vidare behandling.