False

Rekryteringar

2021-06-16

EnviDan har som mål att växa, både via eventuella förvärv och organiskt och under de senaste månaderna har vi glädjande nog gjort ett antal rekryteringar av nya medarbetare.

Kontoret i Göteborg förstärktes med Olof Fransson under hösten 2020. Olof är en kunnig VA-projektör med erfarenhet av maskin- och rörprojektering inom både process- och VA-verksamhet. Han kommer närmast från tjänst i Göteborg men har även arbetat några år i Norge. 

Magnus Brom jobbar sedan april 2021 som projektledare hos EnviDan i Malmö och kommer närmast från en tjänst som VA-chef på Mittskåne Vatten. Magnus kommer främst att jobba inom VA-managementområdet med utredningar och frågor kopplade till VA-taxor och VA-juridiska frågor. 

Inom avancerad vattenrening har processgruppen i Helsingborg förstärkts med Rubén Juárez Cámara, teknologie licentiat vid LTH. Ruben har under fem

år arbetat i forsknings- och utvecklingsprojekt inom dricksvattenrening och avloppsvattenrening, de senaste två åren med fokus på rening från mikroföroreningar i avloppsvatten.

I Malmö börjar Lennart Höglind hos oss efter sommaren. Lennart kommer närmast från VA SYD i Malmö där han bland annat arbetat med tillståndsfrågor rörande projektet Nya Sjölunda. Han har tidigare arbetat med tillståndsfrågor, som prövning och tillsyn av avloppsreningsverk (ARV), vid Länsstyrelsen i Skåne län. Hos EnviDan ska Lennart i huvudsak att arbeta med tillståndsfrågor, periodiska besiktningar samt miljörapportering.

 

Mathias Svensson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Mathias Svensson